En ENKEL & ALLEEN maar de Enige Echte Ware Jezus v d Bijbel(HSV, KJV) Alleen zegt ZELF in Johannes 3:3 (HSV) 3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. En in Lukas 13:3 (HSV) 3 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. En in Lukas 12:5 (HSV) 5 Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, wees bevreesd voor Hem! ---->>NOTIE: Jezus Volgen is GEEN Religie, wat dus zogenaamd "geloof" is voor de meerderheid wereldwijd der ONgelovige&co-luitjes, maar wat een WEG volgen is , en wel DE(!!!!!) Weg, de Waarheid en het Leven. En NIEMAND komt tot de Vader dan door Mij (Jezus Christus-Yeshua HamaShiach) Johannes 14:6 (HSV). Jezus Volgen als Bekeerde-WederGeboren+Vervult met de Heilige-Geest, dus een Ware-Bijbel-Gelovige-Christen zijnde , is dus een WEG, en wel DE(!!!!!) WEG Volgen, die de Waarheid is die je naar het Leven, wat Eeuwig Leven is, die dus tot de Vader (God) IN de Hemel leidt!!! En Jezus is de ENIGSTE Weg waartoe dit leidt, omdat Jezus verder zegt in Johannes 14:6 (HSV) 6 Niemand komt tot de Vader dan door Mij. ------>> NOTIE: STERKER NOG, RELIGIE, wat dus "GELOOF" voor HELAAS de meerderheid der ONgelovige&co-luitjes wereldwijd is, is MAN-MADE en NIET Bijbels!!!! Werkelijk NERGENS(!!!!) staat er in de Bijbel dat uberhaupt wat en of welk RELIGIE dan ook, tot en of naar een/het EEUWIGE-leven leidt bij de Vader, dus God, IN de Hemel, en al helemaal NIET dat dit OOK door (een) ANDER(E)-god(en)-profeet(en)-prediker(s)-etc of wie/wat dan ook kan, maar door NIEMAND anders dan Jezus Christus, het Lam-God's!!!!! Het woord RELIGIE kom je werkelijk NERGENS in het Oude Testament tegen, WEL in het Nieuwe Testament maar dan als KRITIEK(!!!!) EROP dat het dus MAN-MADE is, en dus NIET(!!!!) ZELF van God, dus Jezus (is God in het vlees dus als mens, oa Johannes 14:7 HSV), dus God's-Woord de Bijbel KOMT/IS: Kolossenzen 2:21-23 (HSV) 21) als: Pak niet, proef niet en raak niet aan? 22) Dit zijn allemaal dingen die door het verbruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. 23) Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst (RELIGIE, "GELOOF") en nederigheid, en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. ---->>> NOTIE: En gebruik ENKEL&ALLEEN als je engelstalig bent de MEEST betrouwbare Bijbels, de KJV (1611) King James Bible, en NL-er, de nederlandse HSV-Herziene-Staten-Vertaling-Bijbel!!!!!

 

Het SATANISCHE-NWO, die niet voor niets VERGELIJKBAAR is met de Toren van Babel, is dus geprofeteerd-voorspeld in de Bijbel-God's Woord, en Bijbel-profeties komen altijd, zoals vele Bijbel-profeties alreeds zijn vervuld en of nog moeten uit komen/in vervulling gaan, uit!!! Ook heeft SATAN'S-NWO verband met de Eindtijd, wat dus NU is, en met de openbaring en komst vd ANTICHRIST, het (eerste)-beest, en de VALSE-profeet (die volgens VELE WARE-Bijbel-Gelovige-Christenen wereldwijd, POPIE-FRANCIS is) het andere beest, beiden uit Openbaringen 13 (HSV).  SATAN'S-NWO houdt oa een 1WERELD-regering, Openbaringen 13:7 (HSV), in. Om dit wereldwijd te verwezelijken/implementeren gebruiken/misbruiken SATAN'S-NWO-freaks (die meestal GLOBALISTEN en (S)LINKS georienteerd zijn, en ook in de politieke-(regerings)-partijen/etc, waar zij wereldwijd de meerderheid ervan vertegenwoordigen) oa het SPROOKJES-klimaat-akkoord, en nu as we speak, dus ook zgn de CORONA-virus-"pandemie" (wat dus een PLANDEMIE is, want het blijkt dus dat zelfs artsen en etc zeggen dat de CORONA-virus niet gevaarlijker/dodelijker is als de griep, en de griep zelfs dodelijker is als de Cv! Sterker nog, de griep is nu zomaar PLOTSELING opeens verdwenen, en "valt" nu ÖOK "onder" "Corona"!) hiervoor dmv "hun zgn lockdowns, "COVID19-vaccins", en etc etc!! Dit doen de SATAN'S-NWO-freaks namelijk omdat dit "GUNSTIG" is voor hun 1WERELD-regering omdat het landen wereldwijd met elkaar verbindt!!!! Verder is het duidelijk geworden dat SATAN'S-NWO-systeem gestoeldt is op het socialisme, wat dus weer vergelijkbaar is met marxisme, communisme. Dit verklaart ook waarom BIG TECH, die dus ook onderdeel zijn v SATAN'S-NWO, en bovendien wereldwijd de meerderheid der MSM onder hun hoede hebben zoals oa Facebook en Twitter, alles maar dan ook alles censureren wat maar RECHTS-CONSERVATIEF is, en zelfs OOK WARE-Bijbel-Gelovige-Christenen wat ik op mijn FB pagina heb meegemaakt! Deze praktijken doet men namelijk alleen maar in communistische landen waaronder oa China!! Ook the GREAT-RESET, zoals SATAN'S-NWO-freaks dit noemen, wordt hiervoor door de WEF (World Economic Forum) overal wereldwijd erop toegepast. Ook wordt SATAN'S-NWO achter de schermen gesponsort/gesteund door de illuminaties, de DEEP STATE (uit Amerika), de BUILD BACK BETTER-freaks, rijke-stinkerds-elite-cabal, zoals de Rockefellers en Bilderberg-groep etc, en natuurlijk George SOROS. Dit is dan ook waarom de BLM (Black Lives Matter)-organisatie en ANTIFA-facisten behoren tot de SATAN'S-NWO-freaks omdat zij gesponsort worden door SOROS. BLM heeft zelfs openlijk verklaart dat ze het marxisme nastreven!!                                                                                                                      SATAN'S-NWO houdt dus ook oa een 1WERELD-religie, Openbaringen 13:8 (HSV), wat men ook wel de CHRISLAM noemt, in. En degene die het NU op dit moment, as we speak, wereldwijd a h verwezelijken/implementeren is, is namelijk JEZUIET-POPIE-FRANCIS!! Geen wonder dat wereldwijd VEEL Christenen denken/insinueren/zeggen dat hij de VALSE-profeet, het ANDERE-beest, uit Openbaringen 13 (HSV), is!! POPIE-FRANCIS is, alsof dit nog niet genoeg was, OOK een GLOBALIST, en zelfs ook een voorstander vh socialisme, blijkt uit vele betrouwbare berichten op internet. En alsof dit ook alweer niet genoeg is, is POPIE-FRANCIS namelijk ook PRO-LGTBP-freaks en PRO-ABORTUS net zoals ook Katholiek Joe Biden's DEMOKRATISCHE-partij uit Amerika, iets wat PURE ZONDEN zijn voor God wat ook in Zijn Woord de Bijbel staat!! De (R)-Katholieken zijn sowieso GEEN Christenen, en niet eens alleen vanwege de Reformatie door Maarthen luther in 1517, maar vooral vanuit Bijbelse-standpunten met oa hun beelden-dode "heiligen"-maria en popie vereringen etc. De (R)-Katholieken zijn dan ook door de eeuwen sneaky in het Christendom geinfiltreerd, maar omdat veel mensen de geschiedenis v hen niet (meer) weten, en de Bijbel zo goed als nooit (meer) lezen, denken deze mensen dus dat (R)-Katholieken (nog steeds) "Christenen" zijn!! BELANGRIJKE UPDATE over JEZUIET-POPIE-FRANCIS: Inmiddels verschijnen er berichten op internet dat POPIE FRANCIS, ALS DONDERSLAG BIJ HELDERE HEMEL, dus zomaar PLOTSELING en OPEENS, HOMO-huwelijken OOK veroordeeld, dus TEGEN de LHTBP-freaks is, en dat hij ook ABORTUS VEROORDEELD!! Op zich is dit wel goed, maar vergeet NOOIT & NEVER dat POPIE-FRANCIS als (R)-KATHOLIEK zijnde, HIERDOOR dan UBERHAUPT al GEEN ECHTE-Christen IS en kan zijn, en het waarom NIET heb ik jullie al eerder hierboven dan ook uitgelegd!! Maw, vanuit Bijbels-PERSPECTIEF blijft POPIE-FRANCIS dus een VALSE-PROFEET!! Verder denk ik, omdat POPIE FRANCIS dit ALS DONDERSLAG BIJ HELDERE HEMEL heeft besloten, terwijl hij VELE Jaren daarvoor DUIDELIJK ervoor was, om de mensen HIERMEE AF TE LEIDEN dat hij INDERDAAD een VALSE-profeet IS, omdat hij NU op dit moment SATAN'S-NWO-1WERELD-religie OOK daadwerkelijk a h verwezelijken is, door hiervoor RECENTELIJK nog in Irak te zijn geweest, wat dus OOK o a, en voornamelijk, een MOSLIM, is een ANDERE-god-ALLAH, land is, mensen!!!!!                                                                                                                                        Verder houdt SATAN'S-NWO ook oa een 1WERELD-leider, Openbaringen 13:2 en Daniel 7:4-7 (HSV), die de ANTICHRIST zal zijn, in!! De AC zal door de HELE wereld bewonderd en aanbeden worden zoals staat in Openbaringen 13:3-4 (HSV). De AC zal dan ook voor VELE mensen, waaronder VELE Joden uit Israel (wat maakt dat de AC ook een Jood kan zijn) beschouwt worden als de "Messias", ook omdat hij charismatisch, welbespraakt is, en populair zal zijn bij de meerderheid wereldwijd. De AC wordt dan ook niet voor niets in 2 Thessalonicenzen 2:3 de mens van de WETTELOOSHEID, en de zoon van het VERDERF genoemd die zich zal OPENBAREN in de aanstaande 3e Tempel in Jeruzalem, door ZICHZELF al zittende daarin, als "God" voor te doen, dus dat HIJZELF "God" "is", 2 Thessalonicenzen 2:4 (HSV)!!!! Verderop hier op mijn website ga ik het dan ook heel uitgebreidt over de ANTICHRIST, het (EERSTE)-beest uit Openbaringen 13 (HSV), hebben!!                  En dan komen we nu bij het MERKTEKEN vh beest de ANTICHRIST, waarmee je NIET kan kopen of verkopen als je het niet ontvangt op je (rechter)hand of voorhoofd, Openbaringen 13:16-18 (HSV):                              16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,                                                                                                       17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.                                                                                                         18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

Wereldwijd zijn er VELE Ware-Christenen die zich afvragen wat dit allemaal EXACT inhoudt en is het MERKTEKEN vh beest de AC, wel is het 1000% zeker dat als je het dus NIET ontvangt, je dan NIET kan kopen en verkopen!! We lezen dan ook niet voor niets dat het een 1WERELD-valuta, dus betalings middel zal zijn, wat dus ook in je lichaam ingeplant, geinjecteerd/etc kan worden, en wat dus ook een micro-chip-ID-betaalkaart oid kan/zal zijn, die bovendien jou tegelijkertijd overal ter wereld kan traceren waar je precies bent, maw dus dat de SATAN'S-NWO hiermee de volledige controle over jou hebben!! En de berichten over een CASHLOZE-maatschappij-wereld versterken dit beeld alleen maar nog meer ermee!! Ook geloven genoeg WARE-Bijbel-Gelovige Christenen wereldwijd dat de zgn (CORONA)"vaccins" van ook SATAN'S-NWO-freak Bill GATES er verband mee heeft, en dat het het BEGINSTADIUM, dus de VOORLOPER vh MERKTEKEN vh beest AC is!!!! Ook ik weet NIET wat het MERKTEKEN v AC EXACT is en inhoudt, wel weet ik dat je het NOOIT & TE NIMMER MOET ACCEPTEREN, want eenmaal als je het geaccepteert heb kan het NOOIT meer ongedaan gemaakt worden, waardoor je (tijdens het LAATSTE OORDEEL, Openbaringen 20:11-15 HSV), voor EEUWIG IN DE HEL, dus IN DE POEL VAN VUUR, wordt INGEWORPEN, Openbaringen 14:9-11 (HSV) En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,

10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.

11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.                                                                                                                                                                                        Dus beste mensen, ACCEPTEER NEVER & NOOIT het MERKTEKEN vh beest de ANTICHRIST, die dus onderdeel is v SATAN'S-NWO-freaks&CO!!!! TRAP UBERHAUPT NIET in het SATANISCHE-NWO-systeem die VERGELIJKBAAR is met de Toren van Babel!!! DAAROM BEKEER je mensen, Lukas 13:3 (HSV), zegt Jezus zelf hier niet voor niets, want OOK al wordt je door de SATAN'S-NWO-freaks GEDOOD omdat je hun systeem VERWERPT, en of ga je op eoa manier DOOD, want dat gaan we allemaal, Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (waarmee het EEUWIGE-Leven in de Hemel ermee wordt bedoelt), en NIEMAND komt tot de Vader (God) dan door Hem, Johannes 14:6 (HSV)!!!!! DOEN beste mensen, AMENNNNN!!!!!!                                                                                                                                                                                            

We weten dus nu dat het SATANISCHE-NWO-systeem, die dus vd ANTICHRIST, VALSE-profeet, en hun aanhang, de NWO-freaks zal zijn die het wereldwijd zullen promoten-steunen-supporten-sponsoren-etc, ten uitvoer zullen brengen en het a d gewone mensen zullen opdringen/etc, het zullen implementeren, dus er zeker weten wereldwijd gaat komen omdat het Bijbel-profeties zijn!! De Bijbel noemt deze periode dan ook de GROTE-VERDRUKKING (of JACOB'S PROBLEMEN voor de Joden-Israel, omdat de GV in de EERSTE plaats bedoeld is voor Israel-de Joden omdat zij AFGEDWAALD zijn van God, en dmv de GV zullen zij zien/merken/realiseren dat Jezus WAARACHTIG de Zoon van God is, waardoor zij Hem als de WARE Messias zullen Aannemen, en HEEL Israel en de Joden die Jezus ALSNOG hebben Aangenomen Allen GERED, dus Behouden, en dus Zalig zullen worden, lees Zacharia 12:10 HSV), lees Mattheus 24:15-22 (HSV) (zie de verzen 19-22 hiervan boven op deze plaatje), die 7 jaren zal duren op aarde die dan geheel GEREGEERD zal worden door de ANTICHRIST, de VALSE-profeet, en hun aanhang de NWO-freaks!! Het zal dan een VERSCHRIKKELIJKE tijd op aarde zijn en dan NIET alleen voor de Joden-Israel, maar OOK voor de Christenen, die dan wereldwijd allen gehaat, vervolgd, gearresteerd, en zelfs GEDOOD (waarvan voornamelijk door ONTHOOFDING, lees Openbaringen20:4 HSV) zullen worden, vanwege het SATANISCHE-NWO-systeem!!!!! Deze wereld tijdens de GV zal een dan ZEER GODDELOZE, VOL ZONDE, en VOL WETTELOOSHEID (NIET VOLGENS GOD'S WETTEN DE BIJBEL) wereld zijn!! Jezus zal namelijk na deze 7 jaren vd GV, voor de 2e keer TERUGKOMEN op aarde, waar Hij Zijn voet zal zetten op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem tijdens wat wij Christenen noemen: De GROTE-ARMAGEDDON Eindtijd-oorlog om Jeruzalem (lees Zacharia 14:4-5 HSV), waar het dan op aarde net zoals in de dagen van Noach zal zijn, Mattheus 24:37 (HSV) 

37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. !!!!! De GV is dan ook God's TOORN op de HELE (en dus specifiek op de Joden-Israel) wereld die God, dus Jezus (die God in  het vlees, dus als mens is, oa Johannes 14:7 HSV) hebben verworpen!! God zal dan ook tijdens de GV de mensen die dan nog op aarde zijn en leven voorschotelen en GESELEN met allerlei VERSCHRIKKELIJKE plagen  zoals hier oa ook in Openbaringen 9:6 (HSV), beschreven staat (zie plaatje onder, en lees het hele hoofdstuk Openbaringen 9 HSV), en verder ook in Openbaringen de hele hoofdstukken 15 en 16 (HSV)!! Zoals we weten doet God dit dus ook voor de BEKERING, dus REDDING van voornamelijk Israel dus de Joden, maar niet alleen voor hen maar ook voor ALLE mensen op aarde dan, die dus VOL ZONDE, VOL WETTELOOSHEID en ONBEKEERDE ZONDAARS zijn, in de HOOP hiermee dat zij zich dan alsnog zullen BEKEREN, omdat zij zullen zien en weten dat AL deze VERSCHRIKKELIJKE plagen van en door God zijn!!

En dan nog zullen velen v deze ONBEKEERDE ZONDAARS op aarde zich maar NIET zullen willen Bekeren, zich proberen voor God te verbergen, zelfs dood willen gaan dus, en zelfs God dan zullen gaan vervloeken/lasteren voor deze VERSCHRIKKELIJKE-PLAGEN tijdens de GV, Openbaringen 6:16 (HSV) (zie plaatje onder), en Openbaringen 16:8-9 (HSV) En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur.

En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. !!!!!!! En verder oa in Openbaringen 16:21 (HSV) 

21 En grote hagelstenenelk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.

Daarom zegt Jezus ZELF dan ook niet voor niets in Lukas 13:3 (HSV), dat je je moet Bekeren, anders zal je omkomen (wat in de HEL, dus in de POEL VAN VUUR zal zijn tijdens het LAATSTE OORDEEL, Openbaringen 20:11-15 HSV, en wat dus dan de 2e DOOD als ONBEKEERDE-ZONDAAR(!!!!!) voor JOU zal zijn, Openbaringen 20:14 (HSV) =

14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.

  ), en dit in Mattheus 24:13 (HSV), 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. !!!!! Verder staat er dit in Openbaringen 21:27 (HSV), 27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. (En met het Lam wordt Jezus Christus ermee bedoelt) AMENNNNNN!!!!!!! En hier wordt met: zal er niet inkomen, er natuurlijk mee bedoelt dat zij  NIET (VOOR EEUWIG) IN de Hemel zullen komen beste mensen!!!! 

En oa HIEROM is de NWO SATANISCH beste mensen, omdat de MOGELIJKE-VALSE-profeet vd Eindtijd, wat dus NU is, het andere beest uit Openbaringen 13 (HSV), JEZUIET-POPIE-FRANCIS, NU op dit moment bezig is wereldwijd de 1WERELD-religie, Openbaringen 13:8 (HSV), die dus onderdeel is vd NWO en wat men ook wel de CHRISLAM noemt, wereldwijd te verwezelijken/implementeren, en er DUIDELIJK geschreven staat in Exodus 20:3 (HSV), 3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.!!!!! DAAROM dus!!!!!

Bezoek ook deze website: HTTPS://WWW.NOWTHEENDBEGINS.COM wat een site is waarvan de beheerders ervan Bekeerde-Wedergeboren-Ware Bijbel Gelovige Christenen zijn, die oa ook (online-en via de radio)-Bijbelstudies geven. Het is wel in het engels omdat het een Amerikaanse-site is, maar gebruik eventueel (ook) de google browser om de hele pagina's ervan, of bepaalde teksten, oa in het NL's te vertalen.


MENSEN VERGIS JULLIE NIET OVER SATAN'S-GLOBALISTEN-CABAL-ELITE-BIG TECH-THE GREAT RESET-BUILD BACK BETTER-AGENDA 2030-(S)LINKSE-VALSE-EVIL-NWO-TOREN VAN BABEL-FREAKS&CO-LUITJES AFDELING EUROPA, DUS DE EU!!!!! ZIJ WETEN NAMELIJK DONDERS GOED DAT HUN SATANISCHE-NWO=NIEUWE-WERELD-ORDE-SYSTEEM, VERGELIJKBAAR IS MET DE TOREN VAN BABEL, EN TOCH GAAN ZIJ HIER VROLIJK MEE VERDER ZO ONGELOVIG+GEWONE=ONBEKEERDE-"CHRISTENEN"+(R)KATHOLIEK, EN OF SLECHTE-VALSE-WETTELOZE=GODDELOZE=EVIL&CO LUITJES, ALS ZE ZIJN MENSEN!!!!!! DIT IS NAMELIJK DE ORIGINELE EU POSTER UIT 1992 MENSEN, EN DE TEKSTEN HIEROP ZIJN: EU OFFICIEEL DE TOREN VAN BABEL HERBOUWEND 1992. EUROPA: VELE TALEN 1 STEM... DE TOREN VAN BABEL HERBOUWEND. SUPER BIJZONDER, ORIGINELE EUROPESE UNIE: TOREN VAN BABEL 1992 POSTER. HET PLAN: DE EURO WAS NOOIT GEPLAND OM TE WERKEN HET WAS GEPLAND OM TE IMPLODEREN. "ORDE UIT CHAOS" IS HUN MOTTO. NA WO3 ZAL DE NIEUWE WERELD ORDE ANTICHRIST-REGERING KOMEN. De hele hoofdstukken 16, 17, en 18 uit het Bijbel-boek Openbaringen (HSV), profeteren dan ook dat er in de Eindtijd, wat dus NU is, er een VALS systeem zal zijn die, zoals de vlag er nu voorhangt, de EU (in samenwerking met de VN omdat de EU ook naar hen luistert en gehoorzaamt) zal zijn, en die dan over de wereld REGEERT!! Dit ook omdat volgens Bijbel-studies de ANTICHRIST uit een coalitie v 10 landen van en vanuit West-europa zal komen!! En ook dat de VALSE-kerk, die zoals de vlag er NU voorhangt, zeker weten de (R)-Katholieke kerk v JEZUIET-POPIE-FRANCIS is, die dus helemaal GEEN christenen zijn, op deze VALSE systeem zal rijden!!!!!!

Juist in de Eindtijd, waarin we NU(!!!!) duidelijk zijn aanbelandt, zal God de mensen die de WAARHEID v h Evangelie HATEN, en dus GAAN INTRAPPEN in het SATANISCHE-NWO-systeem vd ANTICHRIST, de VALSE-profeet, en hun aanhang-de NWO-freaks, een STERKE MISLEIDING-WAANVOORSTELLING zenden = 2 Thessalonicenzen 2:10-12(!!) = 10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.

11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,

12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. !!!!!!!!  En de meerderheid der GEWONE-Christenen&CO, dus de ALLE ONBEKEERDE mensen wereldwijd, bevestigen dit HELAAS alleen maar!! En de tekenen v d Eindtijd=NU(!!!!) ervan zijn o a: 1) Legalisering homohuwelijken=de LGTBP-FREAKS&CO!! 2) Jeruzalem DE(!!!!) ENIGSTE-hoofdstad v Israel dankzij president Trump, waardoor het leger v d ANTICHRIST&CO Jeruzalem zal aanvallen vanwege de palestijnse ONZIN-LEUGEN dat oost-Jeruzalem hun hoofdstad is=de GROTE-ARMAGEDDON-oorlog=Zacharia 14:2-3-5!! 3) De NWO=New World Order, het SATANISCHE-systeem v d ANTICHRIST+VALSE-profeet, wat o a een 1WERELD-regering+religie=Openbaringen 13:7-8 inhoudt en vergelijkbaar is met de Toren van Babel, is NU, as we speak, bezig geimplementeerd te worden door de NWO-freaks wereldwijd waaronder o l v hun en de MOGELIJKE VALSE-PROFEET v d Eindtijd=NU, het ANDERE beest uit Openbaringen 13 (HSV), JEZUIET-POPIE-FRANCIS!! 4) Steeds meer mensen die OPENLIJK SATAN=de DUIVEL aanbidden o a in SATAN'S-kerken e d, en ook het HEKS zijn is weer sterk a h opkomen o a in Amerika, en wat dachten jullie v ABORTUS wat gewoon MOORD is, waardoor Mattheus 24:37 (HSV), WERKELIJKHEID wordt=Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen(=Jezus) zijn!!!

WAAROM DE GLOBALISTEN-DE MEERDERHEID DER SATAN'S-CABAL-ELITE-(S)LINKSE-VALSE-EVIL-ILLUMINATIE-BIG TECH-THE GREAT RESET-AGENDA 2030-BUILD BACK BETTER-GEORIENTEERDEN&CO=DE NWO TOREN VAN BABEL FREAKS&CO-LUITJES, GOD NIET VERTEGENWOORDIGEN EN TEGEN ZIJN WOORD-DE BIJBEL, INGAAN: Handelingen 17:26 (HSV) = En Hij maakte uit een (lees als 1) bloed heel het menselijke geslacht om op heel die aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied. ---->>> Notie: God heeft dus alreeds van TEVOREN bepaald (is de van tevoren hun toegemeten tijden, in deze Bijbelvers) voor hoe lang, dus voor een bepaalde=toegemeten tijden, hun, dus een bepaald soort mensen-volk, op aarde zouden wonen, EN(!!!!!) de GRENZEN(!!!!!!) van HUN(!!!!!) woongebied!!!!!! --->>> Dit TERWIJL SATAN'S-NWO-systeem vergelijkbaar is met de Toren van Babel, en oa Globalisme inhoudt wat oa OPEN-grenzen is e d!!!!! SATAN'S-NWO is dan ook WEL DEGELIJK Bijbels en zijn dus Bijbel-profeties!!!!!!
Beste mensen VERGEET NIET: De DAG VAN DE HEERE=2E TERUGKOMST van Jezus op aarde, zal zijn ALS die VAN EEN DIEF IN DE NACHT, wat dus heel ONVERWACHTS zal zijn=2 Petrus 3:10 (HSV)!!! Jezus zal dus voor de 2e keer op aarde TERUGKOMEN in de Eindtijd, waarvan de Bijbelse-TEKENEN-ERVAN DUIDELIJK zijn dat het NU is mensen!!! In de Eindtijd zullen de ONgelovige&co-luitjes OOK oa het KWADE/SLECHTE, "GOED" noemen, en het GOEDE, "KWAAD"/"SLECHT"=Jesaja 5:20 (HSV)!!!! Maw: De SATAN'S-GLOBALISTEN-CABAL-ELITE-(S)LINKSE-VALSE-EVIL-BIG TECH-THE GREAT RESET-AGENDA 2030-BUILD BACK BETTER-NWO-TOREN VAN BABEL-FREAKS&CO-LUITJES, die ALLEN de GROTE VERDRUKKING zullen meemaken(!!!!), zullen als het WARE KLAPPEN VOOR HUN EIGEN ONDERGANG=1 Thessalonicenzen 5:2-3 (HSV) = 2) Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 3) Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeen een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. ------->>> VERGEET NIET dat SATAN'S-(S)LINKSE-VALSE-EVIL-NWO-freaks wereldwijd, ALLEN, tijdens de GV, v en door God, oa OOK ALLERLEI VERSCHRIKKELIJKE PLAGEN VOORGESCHOTELD KRIJGEN dan=oa Openbaringen hoofdstukken 9, 15 en 16 (HSV), omdat zij zich maar NIET WILLEN BEKEREN dus!!!!!

DE (VERSCHRIKKELIJKE)-GROTE-VERDRUKKING, MATTHEUS 24:15-22 (HSV), ZAL NA(!!!!) DE OPNAME DOOR JEZUS VAN ZIJN BRUID=KERK-GEMEENTE=1 THESSALONICENZEN 4:16-17 (HSV), DAN OP AARDE GAAN PLAATSVINDEN!!!! JE WILT DIT, DE GV, VOORAL ALS CHRISTEN OF JOOD ZIJNDE, DAN NIET WILLEN GAAN MEEMAKEN, AANGEZIEN DIT DAN ALS 7 VERSCHRIKKELIJKE JAREN ALS DE HEL OP AARDE DAN VOOR HEN ZAL ZIJN!!!!! HET IS SOWIESO UBERHAUPT NOG MAAR DE VRAAG OF ZIJ DE GV HET ER LEVEND VANAF ZULLEN BRENGEN, DUS ER DOORHEEN ZULLEN KOMEN , EN ZICH UBERHAUPT NOG ZULLEN/KUNNEN BEKEREN DAN!!!! DIT OMDAT DE MENSEN DIE DE GV ZULLEN MEEMAKEN OOK ZOMAAR PLOTSELING, DUS GEHEEL ONVERWACHTS, ALS IEMAND DIE NOG ONBEKEERD, DUS EEN ZONDAAR IS(!!!!!), DAN GETROFFEN KUNNEN WORDEN DOOR GOD'S VERSCHRIKKELIJKE PLAGEN DAN, EN VERVOLGENS DAN ERAAN PLOTSELING DOODGAAN!!!!
Mattheus 24:21-22 (HSV) = 21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.
22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

WAARSCHUWING beste mensen: NIET(!!!!) iedere Christen wordt Opgenomen in de Wolken om Jezus daar te ontmoeten als Zijn Bruid zijnde, om voor ALTIJD bij Hem (in de Hemel), dus bij God, te zijn VOORDAT de (VERSCHRIKKELIJKE) GROTE VERDRUKKING, Mattheus 24:15-22 (HSV), wereldwijd LOSTBARST voor de Joden-Israel, en Christenen op aarde!!!!! ENKEL & ALLEEN degenen die tot Jezus Zijn Bruid, dus tot Zijn Kerk-Gemeente behoren, waarvan ALLEN hiervan ECHTE Bekeerde-WederGeboren met de Heilige Geest Vervulde-Christenen zijn, en ook degenen hiervan die alreeds zijn overleden, zullen door Jezus in de lucht in de wolken worden OPGENOMEN dan, wat de Bijbel de Opname noemt: 1 Thessalonicenzen 4:16-17 (HSV), 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

17Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. !!!!!!! Zorg dus dat je ERBIJ BENT mensen door ECHT-Bekeerd-WederGeboren en Vervuld met de Heilige Geest te zijn!!!!! Je wilt UBERHAUPT als Christen en Jood zijnde dan, NEVER & NOOIT de VERSCHRIKKELIJKE GROTE VERDRUKKING meemaken, waar je ONTHOOFD wordt voor het NIET accepteren vh (eerste)-beest uit Openbaringen 13 (HSV), de ANTICHRIST, maar ENKEL&ALLEEN maar de Bijbelse Jezus Christus-Yeshua HamaShiach ACCEPTEERT door je dan te BEKEREN en dan voor Hem KNIELT en BUIGT, Hem AANBIDT, GEHOORZAAMT, en Zijn WETTEN, God's Woord de Bijbel, EERBIEDIGT en TEN UITVOER brengt, Openbaringen 20:4 (HSV) 

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.                                                                                                                                                                                        Notie: Deze mensen worden dan ook de Grote-Verdrukking-Heiligen genoemdt: 

Openbaring 7:14 (HSV)

En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.                                                                                                                                Notie: En zij zullen dan ook als koningen, tesamen met Jezus Christus in Zijn 1000-jarig-Rijk op aarde, vanwaar Hij vanuit Jeruzalem als Koning der Koningen dan 1000 jaar erover zal regeren, ook dan regeren op aarde: Openbaringen 20:1-6 (HSV), waarvan hiervan vers 6: 

Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

 

!!!!!!!! Notie: Met het beest, is dus de AC, en zijn beeld, wordt met het beeld mogelijk het nummer 666 ermee bedoelt als onderdeel vh MERKTEKEN vh beest de AC, Openbaringen 13:18 (HSV), en ALLES wat er verband mee, en of ermee te maken heeft!! Ook kan het letterlijk&figuurlijk een beeld vd AC zijn die de mensen dan gaan aanbidden!! Inmiddels heb ik ook via sommige Bijbel-studies meegekregen dat de A.I. = ARTIFICIAL-INTELLIGENCE, OOK onderdeel vh BEEST v ANTICHRIST kan zijn!! OOK krijg ik hier dan te horen dat het beest van de ANTICHRIST dan oa via een HOLOGRAM/TRANSHUMANISME-etc  hierdoor kan praten, en LET OP, INGEGEVEN VIA en DOOR A.I.!! Ondertussen weten we ook dat de WEF-SS-ers-NAZIS van Klaus Schwab de Bijbel willen HERSCHRIJVEN en hierbij gebruik willen/zullen maken van A.I.!! Wat je hierdoor krijgt is dus een NEP-bijbel, en dus ook NEP-kerken/gemeenten, NEP-pastoren-etc, en NEP-bijbelstudies!!!! Maw, je wordt hiermee en hierdoor VOLLEDIG misleidt door satan!!!! De NWO van Klaus Schwab&co, de WEF-SS-ers dus van deze tijd, is NIET VOOR NIETS SATANISCH omdat het dus op de Toren van Babel-systeem lijkt!!!! Tegenwoordig is het dus al zover dat de gewone mensen, zeg maar de NEP-Christenen&CO, nog LIEVER "bijbel"-studies volgen via CHAT-GPT, LET OP dit gaat via A.I., en OOK liever naar 'kerken"-"gemeenten" gaan die geleid worden via A.I.!!!!  En WAARSCHUWING: We lezen dan ook niets voor niets, wat gaat over het beeld vh beest=ANTICHRIST, namelijk dit in Openbaringen 13:15 (HSV) “En hij had macht om het beeld van het beest leven te geven, zodat het beeld van het beest zou spreken, en ervoor zou zorgen dat allen die het beeld van het beest niet wilden aanbidden, gedood zouden worden.” (!!!!!!!)

Deze Bijbel-verzen gaan over het (EERSTE)-beest uit o a Openbaringen hoofdstuk 13, en 20:4 (HSV) waarmee de ANTICHRIST wordt bedoeld: 2 Thessalonicen 2:7-10 (HSV) = 7) Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 8) En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9) hem, wiens komst overeenkomstig de werking van satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, 10) en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. ---------->>>>>> NOTIE: in vers 7 lees je: Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden is. = dit is: Met iemand in vers 7, wordt de Heilige Geest ermee bedoeld, en dus ook de Ware-Bijbel-Gelovige-Christenen-die Vervult zijn met de Heilige-Geest!!!! Dan komt de volgende zin hierop: totdat hij uit het midden is. = betekent het volgende: Als de Ware-Bijbel-Gelovige-Christenen-Vervult zijnde MET de Heilige-Geest, OPGENOMEN worden(=de Opname van Jezus Zijn Bruid=Zijn-Gemeente-Kerk=Zijn=God's Kinderen, om VOOR ALTIJD bij Hem te zijn=1 Thessalonicenzen 4:15-17 (HSV), dit gebeurt VOOR de VERSCHRIKKELIJKE-GROTE-VERDRUKKING=o a Mattheus 24:15-22 (HSV)!!!), dan zal de ANTICHRIST zich dan OPENBAREN, omdat hij dan VRIJ SPEL heeft!!!! De AC wordt in 2 Thessalonicenzen 2:3 (HSV), namelijk o a de zoon van de WETTELOOSHEID(=NIET God's-Wet=de Bijbel=ZONDE!!!!) genoemd!!------------------------>>>>>>>>>> Waarom wordt de AC ook geassoccieerd met 666, wat wereldwijd wordt geassocieerd met de DUIVEL=SATAN=LUCIFER???? Openbaringen 13:18 (LEES ook de verzen 16-17, wat gaat over AC's MERKTEKEN, waarmee je NIET kan kopen en verkopen als je het NIET ontvangt!!!!) (HSV), = Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd-zesenzestig. ------------>>>>>>> NOTIE: In 2 Thessalonicenzen 2:9 (HSV), lezen we niet voor niets dat met de komst v d AC=zoon van de WETTELOOSHEID, dat het overeenkomstig de werking van SATAN is!!!! Dit betekent dus dat de AC de DUIVEL=SATAN=LUCIFER, op aarde zal REPRESENTEREN!!!!!! De ANTICHRIST zal dan ook GEOPENBAART worden  in de aanstaande 3e Tempel in Jeruzalem, door ZICHZELF daarin zittende, als "God" voor te doen, dus dat HIJZELF "God" "is", 2 Thessalonicenzen 2:4 (HSV)!!!!!! ----------->>>>>>>>> WANNEER ben je o a een SATAN'S NWO-freak, oftewel een discipel van VALSE-PROFEET-ONBIJBELSE-ONHEILIGE-VADER-JEZUIET-POPIE-FRANCIS, de ANTICHRIST (moet nog GEOPENBAARD worden!!!!), en de VN&CO waarvan de meerderheid wereldwijd (S)LINKS-georienteerd zijn, met als EEUWIGE EINDBESTEMMING, een ENKELTJE naar de HEL=DE POEL VAN VUUR DIE VAN ZWAVEL BRANDT, tijdens het LAATSTE-OORDEEL=Openbaringen 20:11-15 (HSV) = 1) Als je vind dat ALLE-religies dezelfde God aanbidden en of hebben, en dus NO PROBLEM heeft met ze allen bij elkaar te voegen en het tegelijkertijd aanbidden v hen allen etc, wat de 1WERELD-religie Openbaringen 13:8 HSV), ook wel de CHRISLAM genoemd, is, want God ZEGT in Exodus 20:3 (HSV) : U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 2) Als je homohuwelijken wel oke vind, dus solidair bent met de GODSLASTERIGE-ZONDAARS-LHTBP-freaks&co, of er zelf 1 bent, want de Bijbel-God's-Jezus-Woord ZEGT o a in Leviticus 18:22 (HSV) : U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel. (wat natuurlijk ook geldt voor een vrouw die met een vrouw slaapt!!). Bovendien hebben de SATAN'S-NWO-freaks al in 1989 BESLOTEN, staat in hun NWO-boek v 1989, homohuwelijken te LEGALISEREN als ONDERDEEL v d NWO dus!!!! 3) Als je een SPROOKJES-KLIMAAT-akkoord, CORONA-VIRUS-"PANDEMIE"=PLANDEMIE, met bijbehorende "LOCKDOWNS"-"VACCINS"-"AVONDKLOK"-"ETC" "ETC" (en SATAN'S-NWO-freaks zullen zeker weten met nog meer v dit soort "maatregelen" e d etc-etc  komen TGV v hun NWO-systeem, want nu gebruiken ze er ook de GREAT-RESET, de BUILD BACK BETTER, o a olv de WEF=World Economic Forum, ervoor)-freak bent, omdat dit alles namelijk als BEDOELING heeft om landen-naties wereldwijd met elkaar te VERBINDEN, wat dus "GUNSTIG" is voor hun 1WERELD-regering=Openbaringen 13:7 (HSV), die dus een ONDERDEEL van SATAN'S-NWO is!!!! 4) Als je (S)LINKS bent!!!! De MEERDERHEID der GLOBALISTEN=OPEN-GRENZEN=DIVERSITEIT=ANDERE-GODEN+ETC, wat LOGISCH NADENKEN alleen maar ten "GOEDE" en ten "GUNSTE" van hun, dus SATAN'S-1WERELD-regering+religie=Openbaringen 13:7-8 (HSV), komt, zijn namelijk overwegend (S)LINKS georienteerd!!!! Dit zie je dan ook wereldwijd terug in de MEERDERHEID der politieke-regerings-partijen, de (Soc)-Media (MSM), en de VN&CO, die ALLEN overwegend (S)LINKS zijn, en die dus de SATAN'S-NWO-freaks wereldwijd op aarde representeren!!!!!!

 
HOE GEMAKKELIJK DE 3-EENHEID, DE GODHEID, BESCHREVEN IN DE BIJBEL, HET COMPLEXE DOCTRINE ERVAN, TE BEGRIJPEN!!! Lees ook Romeinen 1:20 (HSV), en 2 Timotheus 2:15 (HSV).
Genesis 1:26 (HSV) = En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! God zegt dus hier in deze Bijbelvers: Laten Wij, en NIET laat Ik, mensen maken, vervolgens: naar Ons beeld, dus NIET (alleen maar) naar Mijn beeld! Maw: God is dus NIET alleen maar 1 persoon, maar bestaat uit meerdere personen die DEZELFDE level hebben als God! Engelen en serafims tellen hier niet bij mee omdat zij gecreeerd zijn, en God nooit gecreeerd is omdat Hij altijd al heeft bestaan! WIE zijn de Wij uit Genesis 1: God de Vader, Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, en de Heilge Geest? 1 Johannes 5:7-8 (HSV) = 7) Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn een (lees als 1). 8) En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn een (lees als 1). De 3-EENHEID BESTAAT in 1 persoon, Jezus Christus: Kolossenzen 2:8-10 (HSV) = 8) Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen,volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. 9) Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. 10) En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. --- Notie: Als je dus Jezus HEBT, heb je ook de VOLHEID vd 3-EENHEID, de GODHEID, in de persoon van Jezus! IN JEZUS KAN GOD DE VADER GEZIEN WORDEN: Johannes 14: 9-11 (HSV) = 9) Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? 10) Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. 11: Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. ----- Dit is waarom, dat als je in de Hemel bent, je dan ook bij God bent, die Jezus is als je dan in Zijn Ogen kijkt! Dit is het BLINDE-Geloof in God's-Woord-de Bijbel. IN JEZUS ZIJN AL DE 3PERSONEN VD 3-EENHEID, DE GODHEID, GEVONDEN: 1 Timotheus 3:16 (HSV) = En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. --- Jezus is dus de ONZICHTBARE God, in massieve-complexe-geweldigheid-PERFECT-gedistilleerd in MENSELIJKE-vorm! Als je dus Jezus HEBT, heb je ook de Vader en de Heilige-Geest tezamen in 1 MOOIE-pakket! JEZUS IS DUS ALLES, DE 3-EENHEID, DE GODHEID, IN 1: Hebreeen 10:7 (HSV) = Toen zei Ik: Zie, Ik kom --- in de boekrol is over Mij geschreven --- om Uw wil te doen, o God. NOTIE: God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige-Geest zijn 3 GESCHEIDEN GODHEDEN, GEEN twijfel/discussie mogelijk! Maar het is ONOMSTOTELIJK waar dat ALLE 3 van HUN IN JEZUS WONEN, en HUN WEZEN IN HEM HEBBEN!!!


Kijk en luister naar deze video beste mensen die ik heb via YouTube, dat de CORONA-"VIRUS" dus VAN TEVOREN IS GEPLANT ZODAT DE HELE WERELD-ECONOMIE KAN WORDEN LAMGELEGD EN OP DIE MANIER DE HELE MENSHEID ONDER EEN WERELD-DICTATUUR KAN WORDEN GEBRACHT!!!! pensioenactivist
2,24K abonnees
GEABONNEERD
Er is een stripboek aan het licht gekomen dat de hele Covid 19-pandemie, inclusief een wereldwijde lockdown, al in 2012 nauwkeurig heeft voorspeld - maar wie is de auteur? Leer er meer over in een interview met Beyaz TV. ***DEEL deze video met al uw VRIENDEN en KENNISSEN!


Heb jij al eens gehoord van de V.N. Agenda 2030, de oude Agenda 21 en de 17 globale einddoelen? En DIT ALLES DUS MET BETREKKING TOT o a de 1WERELD-REGERING=Openbaringen 13:7 (HSV), van SATAN'S-(S)LINKSE-GLOBALISTEN-CABAL-ELITE-GREAT RESET-DEEP STATE-BUILD BACK BETTER-EVIL-VALSE-NWO=TOREN VAN BABEL-FREAKS&CO-LUITJES mensen!!!!!!!!!!

Agenda 21/2030 is signed in 1992 worldwide by 178 countries, included the Netherlands. 

NOGAL LOGISCH beste mensen: De WETTELOZE-GODDELOZE-VALSE-EVIL-ANTICHRIST-GEEST (lees 2 Thessalonicenzen 2:7  HSV) van SATAN'S-GLOBALISTEN-(S)LINKSE-ELITE-CABAL-GREAT RESET-DEEP STATE-BUILD BACK BETTER-VALSE-EVIL-NWO-TOREN VAN BABEL-FREAKS&CO-LUITJES WAART al een flink aantal jaren, VOORAL vanaf toen destijds BEDRIEGER-NEP-Christen-MOSLIM(!!!!)-ANTICHRIST-OBAMA president van Amerika was en werd, en toen OOK AL werd BIJGESTAAN door ONBIJBELSE-ONHEILIGE-VADER-VALSE-PROFEET-JEZUIET-POPIE-FRANCIS v d (R)-KATHOLIEKE-Kerk die helemaal GEEN Christenen zijn, om de mensen wereldwijd te MISLEIDEN met zijn GODSLASTERIGE-ONBIJBELSE-ONHEILIGE-PRIETPRAAT-INDOCTRINATIE EN ETC/ETC, IN de wereld!!!!!!! En deze GODDELOZE-WETTELOZE-VALSE-EVIL-ANTICHRIST-GEEST is o a: Laten we ALLEN, ONGEACHT JOUW RELIGIE(!!!!)-afkomst-cultuur-traditie-etc-etc, elkaars handen vasthouden, Kumbaya my Lord zingen, en allemaal van elkaar houden want we hebben allemaal "DEZELFDE" God die De ENIGE ECHTE WARE LEVENDE GOD VAN ISRAEL, die Geest IS (lees Johannes 4:24 HSV), En Wiens EnigGeboren Zoon Jezus Christus IS, Die God ZELF in het VLEES en dus als MENS IS (lees o a Johannes 14:7 en Kolossenzen 1:15 HSV), en wat dus HELEMAAL NIET(!!!!!!!!) ZO en NIET(!!!!!!!!!) WAAR IS, SPECIAAL VOOR, EN ALS JE een BEKEERDE=Lukas 13:3 (HSV), WederGeboren=Johannes 3:3 (HSV), VERVULT MET De Heilige-Geest(!!!!!!) (wat ENKEL & ALLEEN MAAR de DEFINITIE van een WARE-Bijbel-Gelovige-Christenen IS) Ware Bijbel-Gelovige-Christen BENT!!!!!!!! En, STERKER NOG, het wordt dus door God VERBODEN in Exodus 20:3 (HSV), om (een) ANDERE god(en) te aanbidden!!!!!! Verder zijn het OOK tekenen v d Eindtijd=NU(!!!!)=LAATSTE uren ervan(!!!!), dat mensen dan steeds verder en verder v h Geloof zullen afdwalen, het dan de rug zullen TOEKEREN, meer en meer ZONDIGER zullen zijn en ETC, lees 2 Timotheus 3:1-5 (HSV), en het zelfs OOK zullen HATEN INCLUSIEF door God o a te VERVLOEKEN en te LASTEREN, lees o a Openbaringen 16:9 en vers 21 hiervan (HSV), en OOK dan  de WARE-Bijbel-Gelovige-Christenen en de Joden, dus inclusief Israel, HUN dan o a de DOOD zullen toewensen, mensen!!!!!! 

Het Boek Openbaringen Uit De Bijbel Is Zich Voor Onze Ogen Aan Het Ontvouwen 2021. Klik met je muis rechtsonder deze YouTube video op ondertiteling en daarna op instellingen om het o a in het nederlands te vertalen. 
Lion of Judah
1,88 mln. abonnees
GEABONNEERD
For prayers SUBSCRIBE to our Prayer channel:  https://www.youtube.com/channel/UCm0s...​ Part 1:https://youtu.be/gXa-8TvMB4s​ *This is an original narration recorded specifically for this video in the Lion of Judah studio* Footage licensed through: Filmpac/Videoblocks Music licensed through Audiojungle/ Artlist Social Media Links: https://www.facebook.com/CMLionofJudah/https://www.instagram.com/cmlionofjud...​ 👉 SUBSCRIBE & ENABLE 🔔 for weekly Christian motivational videos If you would like to feature on this channel, work with Lion Of Judah  or have any other enquiries, please get in touch  team.lion.of.judah@gmail.com
 

Efeze 2:8-9 (HSV) = Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;

niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Notie: Met het woordje roemen uit vers 9 van deze Bijbelvers, kun je ook ervoor invullen, en dus als zodanig interpreteren: opdat niemand erover zou kunnen OPSCHEPPEN dat zij uit werken zalig zijn geworden!! Wat natuurlijk de Waarheid is, die Jezus OOK is, lees Johannes 14:6 (HSV), omdat heel veel (wereld)beroemde-artiesten-muzikanten-bands-rappers-etc, ONBEKEERDE-NIET WEDERGEBOREN-NIET MET DE HEILIGE-GEEST VERVULDE PERSONEN ZIJN, die dus GEEN WARE-BIJBEL-GELOVIGE-CHRISTENEN ZIJN, en STERKER NOG: VELEN V HEN, WERELDSE-SATANISCHE-DUIVELSE-MUZIEK MAKEN, zoals bijvoorbeeld o a: Lady Gaga, en VELE rappers en etc, en hier mede dus erdoor (wereld)beroemd en rijk ermee zijn geworden mensen!!!!! 

Psalm 98:4-6 (HSV) = Juich voor de HEERE, heel de aarde,

breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen.

Zing psalmen voor de HEERE met de harp,

met de harp en met luid psalmgezang,

met trompetten en bazuingeschal,

juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE. 

Notie: In de tijd dat het Bijbelboek Psalmen werd geschreven waren er uberhaupt nog geen (elektrische)-gitaren, keyboards en etc in de wereld toendertijd, m a w: deze instrumenten kun je NU dus OOK tegenwoordig, in deze Bijbelverzen, invullen voor o a de harp en trompetten mensen. 

Waarom Jezus NIET alleen voor de Christenen, maar OOK SPECIAAL voor de Joden (waarvan velen van hun denken dat Hij nog moet komen) de WARE Messias is: Lees Micha 5:2, Jesaja 7:14, 2 Samuel 7:12-13, Hosea 11:1, Jesaja 9:1-8, Zacharia 9:9, Zacharia 11:12, Daniel 9:26, Psalm 22:18, Psalm 34:20, Jesaja 53:5. Lees dan vooral Zacharia 9:9 waarin geprofeteerd was dat Jezus op een ezel Jeruzalem in zou rijden, en Mattheus 21:5-9 (ALLE Bijbelverzen HSV), waarmee deze PROFETIE IN VERVULLING GING!!                                                               Zacharia 9:9 (HSV): De Koning van Sion komt

Verheug u zeer, dochter van Sion!

Juich, dochter van Jeruzalem!

Zie, uw Koning zal tot u komen,

rechtvaardig, en Hij is een Heiland,

arm, en rijdend op een ezel,

op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.

De intocht in Jeruzalem    Mattheus 21:5-9 (HSV):                           5 Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is.

En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had;

zij brachten de ezelin en het veulen, en zij legden hun kleren erop en zetten Hem daarop.

En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg.

De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen!

 ISRAEL VERVULDE PROFETIEEN SINDS 1948:                                                                   Amos 9:14: Het nageslacht van Jacob zou het land weer in bezit nemen.                           Ezechiel 37: Israel zou opnieuw tot leven gewekt worden.                                                   Jesaja 66:7-8: Jesaja profeteerde dat Israel op een dag herboren zou worden.                 Ezechiel 37:21-22: Israel zou hersteld worden als een verenigde natie.                           Jeremia 16:14-15: Het nieuwe Israel zou indrukwekkender zijn dan het eerste.               Ezechiel 4:3-6: Ezechiel profeteerde wanneer Israel hersteld zou worden.                       Ezechiel 34:13: Het volk van Israel zou terugkeren naar hun eigen land.                         Jeremia 31:10: God zelf zou waken over Zijn eigen volk.                                                 Leviticus 26:3, 7-8: Israel's leger zou buitengewoon krachtig zijn.                           Deuteronomium 30:3-5: De rijkdom van het volk van Israel zou hersteld worden. 

 

 

Johannes 16:2 (HSV) = Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. ------>>> HELAASSSSSS beste ONBEKEERDE-NIET WEDERGEBOREN, NIET VERVULT MET DE HEILIGE-GEEST ZIJNDE, en dus GEWONE-Christenen en Messiaanse-Joden, die dus OOK dan de (VERSCHRIKKELIJKE)-GROTE-VERDRUKKING, Mattheus 24:15-22 (HSV), wereldwijd op aarde zullen meemaken, omdat zij HELAASSSSS NIET tot Jezus Zijn Bruid behoren voor de Opname door Hem van en als Zijn Bruid ZIJNDE, o a 1 Thessalonicenzen 4:16-17 (HSV): Doet er een belletje bij jullie RINKELEN bij deze foto, als ik het HELAASSSSSS, voor de zoveelste maal dan ook over de (VERSCHRIKKELIJKE)-GROTE-VERDRUKKING moet hebben en het erbij moet halen omdat we NU, as we speak, ECHT in de Eindtijd, de LAATSTE UREN ERVAN, zijn aanbelandt??!!!!!!!!!!! Maar houdt MOED door je ALSNOG te BEKEREN, Lukas 13:3 (HSV), WEDERGEBOREN te worden, Johannes 3:3 (HSV), en VERVULT te WORDEN MET DE HEILIGE-GEEST(!!!!!), TIJDENS de GV, en ALLEN VAST TE BLIJVEN HOUDEN aan deze Bijbel-vers dmv Jezus tot de Dood te Blijven Volgen en ALLEEN aan Hem te Blijven Vasthouden, waarmee je HIERDOOR ALSNOG ZALIG wordt beste GEWONE-Christenen en Messiaanse-Joden = Mattheus 24:13 (HSV) = Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. A M E N N N N N N N ! ! ! ! ! ! !

Als een Gelovige NIET GETUIGT voor Jezus Christus, hoe kunnen ze dan ZEGGEN dat ze MET de Heilige-Geest "VERVULT" zijn? Handelingen 1:8 (HSV) = 8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

 

GEVOLGEN IN DE EINDTIJD=NU(!!!!!!), DOOR TOEDOEN VD MEERDERHEID WERELDWIJD DER (S)LINKSE-VALSE-EVIL-GEORIENTEERDEN&CO=GLOBALISTEN=SATAN'S-ELITE-CABAL-DEEP STATE-GREAT RESET-BUILD BACK BETTER-AGENDA 2030-NWO=NIEUWE-WERELD-ORDE-=TOREN VAN BABEL-FREAKS, VOOR DE MENSEN DIE DE (VERSCHRIKKELIJKE)-GROTE-VERDRUKKING=Mattheus 24:15-22 (HSV), WERELDWIJD OP AARDE ZULLEN MEEMAKEN! ! ! ! ! ! De Bijbel profeteert door visioenen dat in de Eindtijd het DERDE DEEL VAN DE MENSEN GEDOOD wordt!!!!!! Openbaringen 9:18-21 (HSV) = 18) Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. 19) Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe. 20) En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. 21) Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. ----->>> Efeze 6:12 (HSV) = Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 

DE ANTICHRIST ZAL IEDERE RELIGIE WERELDWIJD VERENIGEN (DUS DAT ZIJ NAAST ELKAAR ZULLEN BESTAAN) ONDER EEN VALSE-VREDE. DOOR "VREDE" ZAL HIJ VELEN VERNIETIGEN: Daniel 8:25 (HSV) 25 Door zijn sluwheid

zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen.

Hij zal zich in zijn hart verheffen.

In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten.

Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan,

maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden.

JEZUS IS NIET GEKOMEN OM VREDE NAAR DE AARDE BRENGEN, MAAR EERDER VERDEELDHEID: Lukas 12:51 (HSV) 51 Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid.
 

Markus 13:13 (HSV) 

13 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

STERKER NOG: Mattheus 10:34 (HSV) 

34 Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Notie: Met deze Bijbel-vers wordt met het zwaard die Jezus met Zich meebrengt ermee bedoelt: Omdat jij dan als, ZEKER WETEN, een BEKEERDE, Lukas 13:3 (HSV), WEDERGEBORENE, Johannes 3:3 (HSV), MET de HEILIGE-GEEST VERVULDE(!!!!!), WARE-Bijbel-Gelovige-Christen, HIERDOOR Jezus Zijn Volger-Discipel, en dus God's Kind BENT, de ANDERE-GOD(EN)-EN-ONGELOVIGE-EVIL&CO-LUITJES JOU DAN HIERDOOR ZULLEN WILLEN, EN OOK ZULLEN GAAN VERMOORDEN!!!!! En vroeger in de tijd toen Jezus op aarde was, en ook een tijdje daarna, gebeurde dit HOOFDZAKELIJK door en met het ZWAARD, maar tegenwoordig vandaag de dag zijn er dus MEERDERE wapens om mensen ermee te VERMOORDEN!!!!! En dan "DURVEN" er WERELDWIJD NOG GENOEG ANDERE-GOD(EN)-PROFEET(EN)-ETC&CO-LUITJES, en trouwens OOK GENOEG ONGELOVIGE-EVIL&CO-LUITJES, te "BEWEREN" dat BIJVOORBEELD de ISLAM, dus de moslims, en het CHRISTENDOM (EN NOGMAALS (R)-KATHOLIEKEN ZIJN GEEN CHRISTENEN), dus de Christenen, en trouwens OOK de MESSIAANSE-Joden, "DEZELFDE" "God", dus "OOK" "DEZELFDE" "Jezus", "HEBBEN"............, NIETTTTT DUS mensen!!!!!!! De mensen die DIT dan ook "BEWEREN" zijn dan OOK HELEMAAL GEHERSENSPOELD-GEINDOCTRINEERD-ETC, DOOR HUN, EN DE "GOD" V D MEERDERHEID WERELDWIJD OP AARDE, DIE SATAN IS!!!!!!! ZIJ REPRESENTEREN DUS WERELDWIJD OP AARDE SATAN'S DISCIPELEN, DIE DUS DE SATAN'S-NWO-FREAKS&CO-LUITJES ZIJN mensen!!!!!!!

JEZUS VERSUS ISA!!!! VOOR JEZUS VERSCHILLENDE OOGGETUIGENVERSLAGEN, EN VOOR ISA, DE BENAMING VOOR DE "JEZUS" V D MOSLIMS DUS DE ISLAM, ENKELE NIET-OOGGETUIGE ZEVEN EEUWEN LATER!!!!! BIJBELSE ONDERBOUWINGEN WAAROM CHRISTENEN EN MOSLIMS, DUS DE ISLAM, NIET DEZELFDE GOD EN DUS JEZUS (DIE OOK GOD IN HET VLEES EN DUS ALS MENS IS, O A IN JOHANNES 14:7 EN KOLOSSENZEN 1:15 (HSV), HEBBEN!!!!! Ironisch, (Koran 2:282) zegt dat je tenminste 2 getuigen nodig heeft om iets (een zaak) vertrouwd te maken, iets wat de koran niet eens heeft en of kan!!!!! M A W: MOSLIMS CLAIMEN DAT ZIJ VAN JEZUS HOUDEN EN TOCH, KENNEN ZIJ HEM NIET EENS!!!!!!

GEVAAR: VALSE-NEP JEZUS WORDT NIET MISLEIDT! ! ! ! ! ! ! ! ! !                                          VEEL MENSEN ZIJN EEN VALSE-NEP JEZUS AAH HET PREDIKEN WAAR DUS ZELFS DE GODDELOZEN-ZONDAARS-SLECHTE-EVIL&CO-LUITJES, ER OOK VAN HOUDEN!!!!! KENMERKEN/ATTRIBUTEN VAN DEZE VALSE NEP JEZUS ZIJN: ZIJN GEBODEN ZIJN SUGGESTIES. BEKERING IS NIET NODIG. HEILIGHEID IS NIET VEREIST. ZELFVERLOOCHENING IS NIET NODIG.                                                                                                        Mattheus 24:4-5 (HSV) = 4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.                        Notie: Deze Bijbelverzen gaan dan ook SPECIAAL over de Eindtijd=NU, wat de TEKENEN ERVAN zullen zijn, die Jezus aan Zijn de discipelen PREDIKTE, toen zij aan Hem vroegen WAT OA het TEKEN van Zijn (2e) WEDERKOMST op aarde, en dat v d Eindtijd=NU(!!!!!), zal ZIJN!!!!! 

  

Niet voor niets zegt Jezus dit dan ook in Johannes 3:3 (HSV), dat TENZIJ je WEDERGEBOREN WORDT, je het KONINKRIJK VAN GOD, dus de Hemel, dan NIET kan ZIEN, dus er dan NIET BINNENKOMT: Johannes 3:3-8 (HSV) 

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.
Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.
6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.
Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.
De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.
 

De JUISTE Bijbelvers OP deze plaatje moet zijn: Johannes 14:6 (HSV! Jezus Christus is dan OOK de Weg, de Waarheid en het Leven (waarmee het EEUWIGE Leven IN de Hemel ermee wordt bedoelt). En NIEMAND komt tot de Vader, dus tot God IN de Hemel, dan ALLEEN DOOR Hem: Johannes 14:6 (HSV) 

Johannes 14:6

Johannes 14:6 HSVJezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
HSV: Herziene StatenvertalingOok heeft de profeet Jesaja dit over de Messias, dus over Jezus Christus, geprofeteerd in Jesaja 9:5-6 (HSV)                                                                                                                  Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust
op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.
Aan de uitbreiding van deze heerschappij
en aan de vrede zal geen einde komen
op de troon van David
en over zijn koninkrijk,
om het te grondvesten
en het te ondersteunen
door recht en gerechtigheid,
van nu aan tot in eeuwigheid.
De na-ijver van de HEERE van de legermachten
zal dit doen.
   Jezus werd geboren als een Jood, en Hij hield van Zijn volk de Joden en dus van hun, het land Israel. Wij de heidenen, dus de NIET-Joden zijnden, zouden God moeten Danken voor de Joden, want zij gaven ons het getuigenis van de Enige Ware God, zij gaven ons de Bijbel, en zij gaven ons Jezus Christus de Verlosser/Redder. Zoals Jezus, zouden wij van de Joden moeten houden, proberen ze te winnen, bidden voor de vrede van Jeruzalem, en hun op alle mogelijke manieren aanmoedigen.                                                                                                                     Genesis 12:2-3 (HSV) 

 • Genesis 12:2 (HSV)

  Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.

 • Genesis 12:3 (HSV)

  Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Notie: Met u, in deze Bijbel-verzen, wordt ISRAEL ermee bedoelt!

Galaten 1:8 (HSV)

Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.                                                                                                            De tekst op deze plaatje is dan ook: JEZUS HEEFT NOOIT GEZEGT DAT WIJ ANDERE GELOVEN MOETEN RESPECTEREN. HIJ ZEI DAT ALS IEMAND EEN ANDERE EVANGELIE PREDIKT, LATEN ZIJ DAN VERVLOEKT ZIJN: Galaten 1:8 (HSV).                                   

Dus (MOLUKSE)-Christenen : GEEN ALLAH = BUKAN Tuhan jang di dalam surga = NIET God die in de Hemel is = ALLEEN de ENIGE WARE LEVENDE=GEEST=Johannes 4:24 (HSV), GOD VAN ISRAEL, die OOK ZIJN ZOON JEZUS CHRISTUS IS, die GOD IN het VLEES en dus als MENS IS, o a Johannes 14:7, en Kolossenzen 1:15 (HSV)!!! Dus mensen: GEEN ISLAM, GEEN BOEDDHA, GEEN KRISHNA, GEEN MOHAMMED, GEEN (R)-KATHOLIEKEN (ZIJN OOK ONBIJBELS, en dus GEEN Christenen maar NEP-CHRISTENEN VANDAAR DE REFORMATIE DOOR MAARTHEN LUTHER IN 1517!!!), GEEN MORMONEN, GEEN JEHOVA'S-GETUIGEN, GEEN SCIENTOLOGY-KERK, ETC, ETC EN ETC!!!!!! DEZE VALLEN NAMELIJK ALLEN ONDER DE VALSE LEER, EN DUS ONDER DE ANDERE GELOVEN/EVANGELIE, WAT DUS M A W ONBIJBELS IS!!!! VIND JIJ DIT DUS VAN NIET, EN KAN HET GEEN KWAAD EN ETC VOLGENS JOU, DAN WORDT JIJ DUS VERVLOEKT DOOR GOD, en dus DOOR JEZUS=Galaten 1:8 (HSV), MENSEN!!!!!! 

Kijk en luister OOK naar deze video die over de GREAT-RESET gaat, en wat dus (net zoals o a OOK de AGENDA 2030, en de BUILD BACK BETTER, van SATAN'S-NWO-TOREN VAN BABEL-FREAKS-PINOKKIO-RUTTE+HUGO DE JONGE+SIGRID KAAG&CO afdeling EU-NL) ook onderdeel is v HUN SATANISCHE-NWO-systeem, waarmee dus o a hiermee en hierdoor, HUN SATANISCHE-NWO=TOREN VAN BABEL-systeem, dan wereldwijd op aarde wordt verwezelijkend mensen!!!!!! 

 

Maleachi 3:6 (HSV) Want Ík, de HEEREben niet veranderd,                                                                            Notie: Dus DON'T EVEN THINK ABOUT IT God (en er zijn nog meer Joodse-Hebreeuwse Namen voor God waaronder oa: YAHWEH, ELOHIM, HASHEM en ADONAI, die dus Jezus Christus = Jezus de Messias = in het Joods-Hebreeuws: Yeshua HamaShiach, maar dan in het vlees dus als mens IS, Johannes 14:7, en Kolossenzen 1:15 HSV) te VERANDEREN: Hebreeen 13:8 (HSV) Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
 

 • WAAROM GEBEUREN SLECHTE DINGEN MET GOEDE MENSEN? DAT GEBEURDE MAAR 1 KEER... EN HIJ  BOOD ZICH AAN.                 Johannes 1:29 (HSV)

  De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! 

 

Dank U wel Here Jezus, de Lam van God wiens Kostbare Dierbare Bloed ons REINIGD van alle zonden en wij op deze manier VERZOEND worden met de Hemelse-Vader en Eeuwig Leven mogen hebben AMENNNNNNN!!!! Mensen, de Joden hielden vroeger (dit gaan ze WEER doen in de aanstaande 3e Tempel in Jeruzalem waarin de AntiChrist zich dan zal OPENBAREN!!) offers om met God VERZOEND te worden, het offer was dan het bloed van een lam!! NU weten jullie OOK waarom Jezus het Lam van God is, dat is Jezus Zijn KOSTBARE-DIERBARE-BLOED die ons REINIGD van AL onze ZONDEN, zodat wij op deze manier VERZOEND worden met God en Eeuwig Leven mogen hebben mensen!!!!!!!

 ATTENTIE MENSEN: ALS JIJ, OM WAT VOOR REDENEN DAN OOK, PRO-PALESTIJNEN, DUS PRO SPROOKJES STAAT-"PALESTINA" (DEZE IS NAMELIJK NERGENS TE VINDEN IN DE BIJBEL, EEN "PALESTIJNSE-STAAT", WAT NAMELIJK VERZONNEN IS DOOR TERRORIST-JASSER ARAFAT DAT HET "BESTOND/BESTAAT"!! WEL BESTAAT HET NU TEGENWOORDIG ALS EEN STUK LAND DAT PALESTINA HEET, EN WAT, LET OP(!!!!!), HET HUIDIGE LEGITIEME-STAAT-ISRAEL IS!!!) BENT, WEET DAN DAT JE DAN OOK GELIJK HIERMEE PRO DE FILISTIJNEN VAN DIE VAN UIT DE BIJBEL, DAN BENT!!!!!! DE HUIDIGE PALESTIJNEN VAN HAMAS&CO VAN TEGENWOORDIG, ZIJN NAMELIJK DE FILISTIJNEN UIT DE BIJBEL MENSEN!!!!!!!!!

 

 • Obadja 1:21 (HSV)

  Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van de HEERE zijn. 

 • Obadja 1:18 (HSV)

  Dan zal het huis van Jakob een vuur zijn, het huis van Jozef een vlam, en het huis van Ezau zal tot stoppels worden; zij zullen tegen hen ontbranden en hen verslinden, zodat er geen ontkomene zal zijn voor het huis van Ezau, want de HEERE heeft gesproken!

MOSLIMS BEKEER JE A U B GOD'S OORDEEL KOMT. Bekeer je van jullie haat Moslims. Kom tot Jezus en wordt gered van God's toorn op Ezau/Edom/Palestina(Palestijnen). 

COVID 19 IS EEN VALSE VLAG OPERATIE OM HET SATANISCHE-NIEUWE WERELD ORDE, DIE NIET VOOR NIETS VERGELIJKBAAR IS MET DE TOREN VAN BABEL, IN TE LUIDEN. ZE VERVALSEN OVERLIJDENSAKTEN OM DE CIJFERS OP TE BLAZEN, DOE JE ONDERZOEK!!              ZEG NEE TEGEN: STAAT VAN BELEG, VERPLICHTE VACCINATIES, 1 WERELD-VALUTA, EEN CASHLOZE SAMENLEVING. EN EEN CASHLOZE SAMENLEVING DAN NATUURLIJK VOORAL VANWEGE HET MERKTEKEN V H BEEST DE ANTICHRIST, WAARMEE JE ALS JE HET NIET OP JE (RECHTER)ARM OF VOORHOOFD ONTVANGT, JE DAN NIET KAN KOPEN EN VERKOPEN: Openbaringen 13:16-18 (HSV) 

 • Openbaring 13:16 (HSV)

  En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,

 • Openbaring 13:17 (HSV)

  en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

 • Openbaring 13:18 (HSV)

  Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

En dus mensen: AANBIDT NEVER & NOOIT HET (EERSTE)-BEEST DE ANTICHRIST EN ZIJN BEELD (DIT KAN DAADWERKELIJK EEN BEELD V D AC ZIJN, MAAR OOK DE MSM&CO, DUS DE TELEVISIE, KRANTEN ETC ETC, KUNNEN HIER ERIN INBEGREPEN ZIJN, EN DUS ERMEE TE MAKEN HEBBEN!!) UIT OPENBARINGEN 13 (HSV), EN ACCEPTEER NEVER & NOOIT ZIJN MERKTEKEN, TENZIJ JE VOOR EEUWIG GEPIJNIGD WIL WORDEN, EN DUS VOOR EEUWIG WIL BRANDEN IN DE POEL VAN VUUR: Openbaringen 14:9-11 (HSV) 

 • Openbaring 14:9 (HSV)

  En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,

 • Openbaring 14:10 (HSV)

  dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.

 • Openbaring 14:11 (HSV)

  En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.

 

Mensen, eerst dacht ik nog over dat de SATAN'S-NWO-FREAKS, van dat zij van PLAN zijn de wereld-bevolking tot maar ongeveer 500 MILJOEN mensen op aarde te REDUCEREN (lees hier ook over hier op mijn website, wat gaat over de GEORGIA-GUIDESTONES wat in Amerika staat), dat dit NIET waar is. Maar het wordt dus met de dag duidelijker (via allerlei betrouwbare berichten op internet, en zoals je hier op de rechterkolom(men) van mijn mijn website leest, via de RSS-feeds van genoeg betrouwbare sites) dat dit WEL WAAR is, en dan D M V hun zgn COVID19-"VACCINS"/ETC!! OOK zijn zij ondertussen bezig om steeds NIEUWE VIRUSSEN te ontwikkelen om het DEPOPULEREN vd wereldbevolking te verwezelijken! Aangezien dit oa ook de van en door hen AGENDA 2030 wordt genoemd, denk ik dat gaan zij hiermee DOORGAAN t/m 2030 mensen!! Dit doen de SATAN'S-NWO-FREAKS dus NIET alleen ter depopulatie vd mensheid wereldwijd op aarde, maar ook zodat zij, MEDE hierdoor, de TOTALE CONTROLE over de mensen krijgen op aarde dan!! Een medewerkster vd WHO, en zij kan het weten, WAARSCHUWT ons, ivm hiermee, dan ook voor een HERHAALDELIJKE PANDEMIE, HERHAALDELIJKE ANGST, en HERHAALDELIJKE VACCINATIE op frontnieuws.com mensen!! Hiermee wordt dan ook BEVESTIGD dat de SATAN'S-NWO-FREAKS&CO-luitjes wereldwijd DAADWERKELIJK EVIL-SLECHTE mensen zijn, die dus over lijken gaan om hun SATANISCHE-NWO wereldwijd op aarde te realiseren mensen!!

JE KUNT DAN OOK CONCLUDEREN: DE NIEUWE WERELD ORDE IS VAN PLAN 98% VAN DE WERELD-BEVOLKING UIT TE ROEIEN! GELOOF JIJ WERKELIJK DAT JIJ TOT DIE 2% BEHOORT DIE ER DAN OVERBLIJFT? ONDERWIJS JEZELF! 

En Openbaringen 9:21 (HSV) is dan OOK van toepassing op deze SATAN'S-NWO-FREAKS&CO-luitjes wereldwijd!! Zij zullen dan ook ALLEN hierdoor de GROTE-VERDRUKKING, Mattheus 24:15-22, meemaken mensen:  

 • Openbaring 9:21 (HSV)

  Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.

  

Terwijl Jezus het ZELF in o a Mattheus 10:28 (HSV), en in MEERDERE Bijbelteksten het over de HEL, oftewel de POEL VAN VUUR, heeft, en er MEERDERE Bijbelteksten zijn die het over de HEL/POEL VAN VUUR hebben, dus dat het BESTAAT, en ons ERVOOR WAARSCHUWT, BLIJFT VALSE-PROFEET-JEZUIET-POPIE-FRANCIS (VERGEET NIET als POPIE zijnde kan hij zowat de HELE WERELD ZONDIG-NEGATIEF-INDOCTRINEREN en BEINVLOEDEN en ETC!!!!) maar doorgaan met zijn (R)-Katholieke-kerk (die helemaal GEEN Christenen zijn VOORAL vanuit Bijbels-perspectief, en ook door de REFORMATIE v Maarthen Luther in 1517!!!) SATANISCHE-ONZIN WERELDWIJD te preken en te verkondigen dat de HEL/POEL VAN VUUR NIET bestaat mensen!!!! De Bijbel heeft het in Openbaringen 13 (HSV), dan ook  NIET VOOR NIETS over het ANDERE-beest waarmee de VALSE-PROFEET wordt bedoelt, die zal VERSCHIJNEN in de Eindtijd, wat NU(!!!!!) is, die VELE VELE mensen zal MISLEIDEN!!!! VALSE-PROFEET-JEZUIET-POPIE-FRANCIS is gezien zijn (R)Katholieke achtergrond, en die bovendien een JEZUIET is, sowieso GEEN ECHTE-Christen dus ZEKER WETEN een VALSE-PROFEET!!!! Wees dan ook GEWAARSCHUWD voor VALSE-PROFEET-JEZUIET-POPIE-FRANCIS!!!!! TRAP NIET IN zijn SATANISCHE ONZIN-PREKEN-VERKONDIGINGEN+ETC, m a w WORDT NIET MISLEID door HEM, TENZIJ je DOLGRAAG 4EVER een ENKELTKE naar DE HEL, dus naar DE POEL VAN VUUR WIL, zoals o a in Openbaringen 20:11-15 (HSV), wat over HET LAATSTE OORDEEL gaat, geschreven staat mensen!!!!

 Psalmen 9:17-19 (HSV): 

 • Psalm 9:17 (HSV)

  De HEERE is bekend geworden, Hij heeft recht gedaan. De goddeloze raakt verstrikt in het werk van zijn eigen handen. Higgajon, Sela 

 • Psalm 9:18 (HSV)

  De goddelozen keren terug, naar de hel toe, alle heidenvolken, die God vergeten. 

 • Psalm 9:19 (HSV)

  Want de arme wordt niet voor altijd vergeten, de hoop van de ellendigen vergaat niet voor eeuwig.                                                                                                                                                           DEZE Bijbelverzen, Psalmen 9:17-19 (HSV), in de TORAH, dus in het Oude Testament (de TORAH is de EERSTE 5 hoofdstukken van en uit het OT) uit de Bijbel gaan dan ook over de HEL mensen!! VALSE-PROFEET-JEZUIET-POPIE-FRANCIS moet dan ook OPHOUDEN met zijn SATANISCHE ONZIN, dat de HEL/DE POEL VAN VUUR NIET BESTAAT, wereldwijd a d mensen te prediken en te verkondigen, mensen!!!!

 

EN NIET ALLEEN IN AUSTRALIE MAAR WERELDWIJD ZAL HET ANTISEMITISME MEER EN MEER TOENEMEN MENSEN!!! EN DIT ALLES MET "DANK" "AAN" LUITJES ZOALS KLIMAATPROFEET TIMMERMANS, FEMKE HALALSEMA, MOSLIM-KLAVER, MERKEL, PINOKKIO RUTTE, TRUDEAU, DE VN, DE MEERDERHEID DER SLINKSE BIG TECH (SOC)MEDIA, VALSE PROFEET JEZUIET POPIE FRANCIS, MARXISTEN=COMMUNISTEN BLACK LIES MATTER, ANTI-NATIONALISTEN KOZP, ANTIFA FACISTEN, DUS SOROS&CO!!!! DUS DIT ALLES "DANKZIJ" SATAN'S-GLOBALISTEN-CABAL-ELITE-ILLUMINATIES-(S)LINKSE-VALSE-EVIL-NWO-FREAKS&CO-LUITJES WERELDWIJD MENSEN!!!!

 

POPIE-FRANCIS : "JEZUS HEEFT GEFAALD AAN HET KRUIS".                                                      Washington D.C., 24 september 2015. Hier is de volledige tekst v d toespraak van JEZUIET-POPIE-FRANCIS tijdens Vespers bij St. Patrick's  Kathedraal in New York Stad: "En als soms onze inspanningen en werken lijken te falen en geen vrucht voort te brengen, moeten wij onthouden dat wij volgers van Jezus zijn... en zijn leven, menselijk gesproken, eindigde in een mislukking, het falen van het kruis."

CONCLUSIE: NOU EN OF dat JEZUIET-POPIE-FRANCIS een VALSE-PROFEET IS mensen!!!! NIET VOOR NIETS WAARSCHUWT JEZUS ZELF dan ook in Mattheus 24:11 (HSV), dat er in de EINDTIJD, wat NU(!!!!!) IS, dat er dan VEEL VALSE PROFETEN zullen OPSTAAN die er VELEN zullen MISLEIDEN, mensen!!! Dus maw: TRAP NIET IN, en wordt NIET MISLEID door de SATANISCHE-ONZIN-TOESPRAKEN-VERKONDIGINGEN-"PREDIKINGEN" en ETC, van VALSE PROFEET JEZUIET POPIE FRANCIS mensen!!!!!!!                                                   Notie: DAAROM zie je ook dat MEESTAL de NEP-CHRISTENEN, dus de (R)Katholieken, kruizen/kruisjes dragen/hebben met daarop de "DODE" Jezus, en de PROTESTANTEN, dus de BIJBEL-Gelovige-Christenen, juist NIET, OMDAT Jezus 3 dagen NA de kruisiging op Golgotha, toen UIT DE DOOD IS OPGESTAAN, mensen!!!!!

KLIMAAT-VERANDERING: DE VERZONNEN CATASTROFE GEBRUIKT DOOR DE GLOBALISTEN & SOCIALISTEN OM ANGST IN TE BOEZEMEN EN SCHULD AAN BELASTING, REGULATIES, EN ONZE VRIJHEDEN TE VERWIJDEREN TERWIJL ZE DOEN ALSOF ZIJ DE PLANEET/AARDE REDDEN.          En NIET alleen om dit alles mensen, want het KLIMAAT-VERANDERING-SPROOKJE van KLIMAAT-PROFEET TIMMERMANS&CO, dus oa OOK van MOSLIM-Klaver&co afdeling NL, VERBINDT namelijk OOK landen wereldwijd met elkaar, wat dus OOK "GUNSTIG" is voor de SATAN'S-NWO-freaks wereldwijd om oa hiermee hun 1WERELD-regering, Openbaringen 13:7 (HSV), te REALISEREN mensen!!!!                                                                                                        En OOK VALSE-PROFEET JEZUIET POPIE FRANCIS doet hier GRETIG aan mee mensen!!! En jullie raden het al waarom, omdat oa het KLIMAAT-VERANDERING-SPROOKJE dus OOK "GUNSTIG" is voor hem om ook zodoende hiermee zijn 1WERELD-religie, Openbaringen 13:8 HSV), op aarde te verwezelijken mensen!!!!!  

De ANTICHRIST zal voor de wereld de "MESSIAH" "BLIJKEN te zijn!! 2 Thessalonicenzen 2, Openbaringen 13, Mattheus 24 (HSV).

 

WARNING & BAD NEWS EUROPE=THE FALSE EU=Revelation 16, 17 & 18(!!): ACCORDING BIBLE-STUDIES THE ANTICHRIST WILL COME FROM WESTERN-EUROPE FROM A COALITION OF 10 COUNTRIES OF IT!! AND GERMANY AND FRANCE WILL FOR SURE BE PART OF THESE COUNTRIES!! THE EU WILL BE THE REBORN PAGAN ROMAN-EMPIRE PEOPLE!!!! About BEAST=ANTICHRIST=PRODUCT=PERSON=WORLDLEADER OF SATAN'S-NWO-WOKE-GREAT RESET-ETC-FREAKS, SO WILL BE PRO THEIR POLICIES AND CONTINUEING IT: 2 Thessalonians 2:9

“Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,”

King James Version (KJV)

Amir Tsarfati: Europa klaar voor de Antichrist (Nederlands ondertiteld).

Als een BEKEERDE-Gelovige hou ik van iedereen als het erop aankomt en wil ik oprecht het beste voor iedereen, maar ONTHOUD GOED mensen: De MEESTEN van de MIGRANTEN en ASIELZOEKERS, of ze nou NEP-VLUCHTELINGEN en of GELUKZOEKERS en ETC zijn of NIET, zijn MOSLIMS, dus de AABIDDERS, VOLGERS & GEHOORZAMERS van ANDERE "GOD(EN)" ALLAH&CO!! Waarom ik VOORAL de Christenen en Joden, dus de NIET-MOSLIMS-ZIJNDEN, voor HEN WAARSCHUW is omdat Openbaringen 6:7-8 (HSV), BETREKKING KAN(!!) HEBBEN op de MOSLIMS, en dus de ISLAM, die de RIJDER op het GROENE (in sommige andere Bijbel-vertalingen op het GRAUWE-paard, oa de HSV!) paard IS, die de DOOD en het RIJK VAN DE DOOD, oftewel de HEL, MET ZICH MEE ZAL BRENGEN!! En is het dus MOGELIJK(!!) dat de ISLAM, dus MOSLIMS, OOK met DE GROTE VERDRUKKING, oa Mattheus 24:15-22 (HSV), MEE TE MAKEN HEBBEN dus ERBIJ INBEGREPEN ZIJN IN wat dus God's TOORN IS voor het WERELDWIJD-MERENDEEL der ONBEKEERDE-ONGELOVIGE-ZONDIGE-EVIL&SATAN'S-NWO-FREAKS&CO-mensen die dit dan op aarde ZULLEN MEEMAKEN: Openbaring 6:8 (HSV)

En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. 

Openbaring 13:8 (HSV)

En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althansvan wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.

De ANTICHRIST zal in VELE Religieuze-namen komen en DEGENEN die zich AAN VALSE-Geloven (zoals oa LAUWE-HALFSLACHTIGE-Christenen die omdat ze ONBEKEERT zijn hierdoor ALLEEN "Christen" van NAAM zijn, en dit HELAAS de MEERDERHEID der "Christenen" WERELDWIJD, INCLUSIEF de (R)-KATHOLIEKEN, de NEP-Christenen&CO ZIJN!!) VASTHOUDEN ZULLEN ERVOOR VALLEN!!!!                                                                                                                                                                                 Openbaring 14:11 (HSV)
En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.                                                                                                                                                                                     Als je het BEEST, waarmee de ANTICHRIST(!!) ermee bedoelt wordt, AANBIDT en zijn BEELD (dit komt NATUURLIJK DOORDAT je ALS ONBEKEERDE-NEP-Christenen&CO en ENZ, DAARVOOR OOK ANDERE "GOD(EN)" O A ALLAH&CO hebt AANBEDEN-ENZ!!), wordt je HIERDOOR dus dan tijdens het LAATSTE-OORDEEL, Openbaringen 20:11-15 (HSV), VOOR EEUWIG IN DE POEL VAN VUUR GEWORPEN, en dus VOOR EEUWIG GEROOSTERD DAAR!!!! 

#WAARSCHUWING VOOR WIE CHAT GPT WIL GEBRUIKEN VOOR "BIJBEL" "STUDIES"+VRAGEN &OF NAAR EEN "KERK" WIL GAAN MET #A.#I.=ARTIFICIAL INTELLIGENCE: JE KRIJGT EEN #ENKELTJE #NAAR #DE #HEL(!!!!!) MET HET OMDAT JE #GECONFRONTEERD WORDT MET EEN #NEP-BIJBEL+PASTOREN-ETC+GOD=+JEZUS!!!!! #Openbaring 13:15 (HSV) “En hij had macht om het beeld van het beest leven te geven, zodat het beeld van het beest zou spreken, en ervoor zou zorgen dat allen die het beeld van het beest niet wilden aanbidden, gedood zouden worden.” ( = WAAROM #GELOVIGEN #GELOVEN DAT HET BEELD VAN HET BEEST=#ANTICHRIST(!!!!) ,DAT #A.#I. ER ONDERDEEL VAN IS!!!!).

The Global A.I. Invasion | Billy Crone
Prophecy Watchers
KIJK & LUISTER naar deze video v pastoor Billy Crone en anderen uit Amerika over #A.#I.=ARTIFICIAL-INTELLIGENCE=#ANTICHRIST'S-INTELLIGENTIE, en je WEET WAAROM IK&GELOVIGEN het ZO noemen!!! #Openbaring 13:15 (HSV) “En hij had macht om het beeld van het beest leven te geven, zodat het beeld van het beest zou spreken, en ervoor zou zorgen dat allen die het beeld van het beest niet wilden aanbidden, gedood zouden worden.” ( = WAAROM #GELOVIGEN #GELOVEN DAT HET BEELD VAN HET BEEST=#ANTICHRIST(!!!!) ,DAT #A.#I. ER ONDERDEEL VAN IS!!!!).

Enkel & Alleen De Enige Echte Ware Jezus v d Bijbel.
Jezus komt gauw omdat we nu in Laatste Uren v d Eindtijd zijn!