Dit is een nieuwe pagina. 

      

               
Mattheus 7:21-23 (HSV) = 21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Deze HELAAS(!!!!!!) DUIDELIJKE-ONBEKEERDE=NIET WEDERGEBOREN=NIET VERVULT MET DE HEILIGE GEEST=LAUWE-HALFSLACHTIGE=VALSE-NEP-Christenen, moeten dan ook NIET RAAR opkijken als Jezus TEGEN een IEDER van HEN zal zeggen: Ik heb u nooit gekend, ga weg van Mij!!!! DIT betekent dus dat zij tijdens het LAATSTE-OORDEEL=Openbaringen 20:11-15 (HSV), HELAAS(!!!!!!) ALLEN VOOR EEUWIG een ENKELTJE naar de HEL=DE POEL VAN VUUR, WACHT om daar VOOR EEUWIG DAG & NACHT GEPIJNIGD TE WORDEN, en te BRANDEN, en dus VOOR EEUWIG LEVEND GEROOSTERD TE WORDEN DAAR mensen!!!!!!!

 

Beste mensen, in de huidige wereld/maatschappij, waarvan velen HELAAS wereldwijd de meerderheid ervan ONGELOVIGE-ONBEKEERDE-LAUWE-HALFSLACHTIGE-VALSE-NEPPE dus GEWONE-"Christenen" en e d zijn, zijn deze mensen dan ook gauwer BELEDIGD en etc, als je het over de HEL=DE POEL VAN VUUR hebt, want wie wil er nou de HEEEEEELE tijd horen dat die daar VOOR EEUWIG zal vertoeven en belanden, TENZIJ je je (alsnog) Bekeert=Lukas 13:3 (HSV)????!!!!!!!! Hierdoor voelen zij zich vaak ongemakkelijk bij het onderwerp HEL, en zijn mede hierdoor gemakkelijker/gauwer BELEDIGD/BANG/BOOS door het woordje HEL!!!!! Volgens velen v hen is het dan ook (alleen maar) BANGMAKERIJ, en o a om zielen te winnen en etc!!!! Als er iemand is die het in de Bijbel, het Nieuwe Testament, HEEL VAAK over de HEL heeft, en ons ervoor waarschuwd dat de HEL BESTAAT en dus ECHT is, dan is het Jezus ZELF wel!!!!! Hier 1 v d vele Bijbel-verzen waar Jezus het ZELF over de HEL heeft en ons ervoor WAARSCHUWD: Lukas 12:5 (HSV) = Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, wees bevreesd voor Hem! ------>>> En raad eens welke zgn "kerkelijke" religieuze-wereld-leider (hij heeft dus VEEL IMPACT/INVLOED op de mensen wereldwijd!!!!) wereldwijd "predikt"/"verkondigd" dat er GEEN HEL=DE POEL VAN VUUR, bestaat mensen..........???? JUSTUM, = JEZUIET-POPIE-FRANCIS, laat dit goed tot jullie DOORDRINGEN beste mensen!!!!!!!!!!!

 

Handelingen 4:12 (HSV) = En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. (NOTIE: Zalig=Behouden/Gered geworden door Jezus Christus, voor een Eeuwig Gelukkig Leven met Hem, en is Zijn Vader, is God, in de Hemel mensen!!!) A M E N N N N N N N ! ! ! ! ! ! !

 

Psalm 46:8 (HSV) = 8 De HEERE van de legermachten is met ons;

de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.                                     

A M E N N N N N N N ! ! ! ! ! ! ! EN HELAAS HOUDT HET VOOR MOSLIMS (VOOR HET GEVAL DE MOSLIMS=ISLAM, EROVER BEGINNEN DAT ZE "OOK" V D "BIJBELSE," DUS VOOR HEN ZGN "OOK" DE "ECHTE" "JEZUS", DIE BIJ HEN ISA(!!!!) WORDT GENOEMDT, DUS DAT ZIJ "OOK" V "HEM" "HOUDEN" EN ERIN "GELOVEN" EN "ETC", EN DUS DAT CHRISTENEN EN MOSLIMS "DEZELFDE" "GOD"="JEZUS" "HEBBEN") OP BIJ ABRAHAM MENSEN!!!!!! MAW: MOSLIMS EN CHRISTENEN HEBBEN ECHT NIET DEZELFDE GOD, EN DUS OOK NIET DEZELFDE JEZUS!!!!!! MOSLIMS ZIJN NAMELIJK NAGESLACHTEN V ISHMAEL(!!!!), EN DUS ENKEL&ALLEEN MAAR V ABRAHAM, TERWIJL ENKEL&ALLEEN, MAAR DAN OOK ENKEL & ALLEEN MAAR, DE ENIGE ECHTE WARE BIJBELSE-JEZUS, DUS DE JEZUS DIE VD WARE BIJBEL-GELOVIGE-CHRISTENEN,  ENKEL&ALLEEN MAAR UIT HET ZAAD, DUS UIT HET NAGESLACHT, V JACOB KOMT, DAAROM DUS MENSEN!!!!!!! ONTHOUDT DIT GOED WARE-BIJBEL-GELOVIGE-CHRISTENEN!!!!! DIT, ZODAT JE DE MOSLIMS=ISLAM=ALLAH+MOHAMMED=DE ANDERE GOD+VALSE-PROFEET&CO-LUITJES(!!!!), ERMEE KAN PAREREN, EN DUS HIERMEE KAN ZEGGEN/BEVESTIGEN, DAT DE CHRISTENEN EN MOSLIMS ECHT NIET(!!!!) DEZELFDE GOD=JEZUS=DE ZOON VAN GOD=GOD IN HET VLEES, DUS ALS MENS(=DE 3 EENHEID!!!!), HEBBEN!!!!!!!

Mattheüs 1:16 HSV

Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, Die Christus genoemd wordt.
HSV: Herziene Statenvertaling
Lees Mattheus 1:1-17 (HSV) Het geslachtsregister van Jezus Christus.

 

Beste mensen, niet voor niets zullen de Ware-Bijbel-Gelovige-Christenen en de Joden, dus inclusief Israel, HELAAS wereldwijd op aarde het MEEST VERVOLGDE Geloof, en dus mensen zijn!!!!!! Dit wordt dan ook in de Bijbel voorspeldt, en dus geprofeteerd, in Mattheus 24:15-22 (HSV) (lees ook het HELE hoofdstuk Mattheus 24 (HSV))!!!!! Deze Bijbelverzen worden dan ook de (VERSCHRIKKELIJKE) GROTE-VERDRUKKING, of JACOB'S-PROBLEEM voor de Joden-Israel, genoemd, wat het HATEN, ARRESTEREN, VERVOLGEN en DODEN van HUN door (TOEDOEN van) de ANTICHRIST, het (eerste)-beest uit Openbaringen 13 (HSV), de mens van de WETTELOOSHEID en de zoon van het VERDERF=2 Thessalonicenzen 2:3 (HSV) (die zich nog moet openbaren, en die volgens Bijbel-studies uit een coalitie v 10 landen van en vanuit West-europa zal komen (TIMMERMANS, MACRON?!!?), de VALSE-profeet (JEZUIET-POPIE-FRANCIS?!!?), het ANDERE-beest uit Openbaringen 13 (HSV), en HUN aanhang de SATAN'S-NWO-freaks&CO-luitjes, WERELDWIJD op aarde, in de Eindtijd, wat dus NU is, zal zijn mensen!!!!!! NIET voor NIETS noemen de moslims, dus de islam, (de islam is dan ook NIET voor NIETS +/_ 600 jaren NA(!!!!!) het Christendom onstaan!!!!!) de Joden en Christenen de mensen van het Boek, wat dus inclusief de Torah (de Torah is de eerste 5 hoofdstukken v h Oude Testament) en de Bijbel is!!!!! De ENIGE ECHTE WARE LEVENDE GOD, die GEEST IS, Johannes 4:24 (HSV), en wiens EnigGeboren Zoon Jezus Christus is, die God in het Vlees, en dus God als MENS is (denk a d 3-EENHEID!!!), en dus DIE van Abraham, Isaac en Jacob, is dan ook ENKEL & ALLEEN MAAR DIE van Israel, EN dus de Joden, en dus OOK DIE v d Ware-Bijbel-Gelovige-Christenen beste mensen, A M E N N N N N N N ! ! ! ! ! ! !

 Henk van Zon

Een zeer krachtige boodschap van evangelist Henk van Zon over het Bijbelboek Openbaring inclusief uitleg over de opname van de gemeente en de grote verdrukking. Al onze Bijbelstudies zijn gratis beschikbaar, maar kosten wel geld om te maken. Uw gift is dan ook van harte welkom. https://hvzm.nl/eenmalige-gift/​ Wilt u TV evangelist Henk van Zon volgen? Dat kan via: https://www.facebook.com/henkvanzonmi...​ https://www.twitter.com/henkvanzon​ https://www.instagram.com/henkvanzon​ Meer info: www.hvzm.nl en www.openbaring.nl Thuisgemeente: www.hebronheerde.nl Henk van Zon spreekt in diverse gemeentes door heel Nederland en is beschikbaar voor   spreekbeurten. Henk is tevens gastheer van het televisieprogramma Without Limits wat elke zondag te zien is bij Family7.
(This video is in the Dutch-language, so for english, and other languages, click at the bottom of the right-corner of the videoscreen on subtitles and than on settings to translate it in english and other languages ok). 

 

Gebruik eventueel de google-vertaler als je (sommige)-engelse woorden niet (goed) de betekenis ervan weet. De voornaamste REDEN namelijk waarom ik deze VIMEO-engelstalige-Bijbelstudie(s) video(s) op mijn website plaats, is dat deze Bijbel-studie(s)-video(s), die jullie ZELF zullen zien en merken/horen als jullie naar deze ZELFDE video kijken op YouTube (YT is namelijk OOK onderdeel van SATAN'S-NWO-freaks BIG TECH), genoeg en of sommige WOORDEN hiervan op YT dus worden GECENSUREERD!! Op ZO'N manier leer je dus NOOIT de WAARHEID kennen die Jezus namelijk oa OOK IS = Johannes 14:6 (HSV), waarin Jezus oa ZEGT dat Hij de Weg, de Waarheid en Het Leven is!!!! En TIP mensen: Kijk oa ook naar Bijbel-studies en hierop gerelateerde, en andere rubrieken-videos op RUMBLE, waar deze, GOD ZIJ DANK, GELUKKIG (NOG) NIET worden/zijn GECENSUREERD door de SATAN's-NWO-freaks&co-luitjes-BIG TECH!!!

Wat dachten jullie v SATAN die DEZE personen/groepen en etc GE-MISBRUIKT, dus die ZICH VIA HEN op aarde REPRESENTEERT NU AS WE SPEAK mensen, = OA: JEZUIET-POPIE-FRANCIS, SOROS, BILL (THE) GATES (OF HELL), DE LHTBP-FREAKS&CO-LUITJES, BLACK LIVES MATTER (ZIJN MARXISTEN EN BOVENDIEN ZEER ANTISEMITISCH), KOZP (WORDEN OOK DOOR SOROS GESPONSORT), ANTIFA (-FACISTEN), LEUGENAARS-PINOKKIO-RUTTE en HUGO DE JONGE&CO, ANGELA MERKEL, MACRON, TRUDEAU, DE VN, DE WHO (WORLD HEALTH ORGANISATION), DE WEF (WORLD ECONOMIC FORUM OLV KLAUS SCHWAB, ZIJN DE GREAT RESET-FREAKS), KLIMAATPROFEET-TIMMERMANS, MOSLIM-KLAVER, en FEMKE-HALALSEMA&CO, DE HUIDIGE PRESIDENT V AMERIKA (R)-KATHOLIEK JOE BIDEN, ETC ETC en GA ZO MAAR DOOR mensen??!!!!!!! EN DIT = NIET eens OVERDREVEN wat ik HIER ZEG, omdat AL deze BOVENGENOEMDE&CO-luitjes ALLEN ONBEKEERDE-NIET-WEDERGEBOREN-NIET VERVULT MET DE HEILIGE GEEST, en dus ZEKER WETEN GEEN WARE-BIJBEL-GELOVIGE-CHRISTENEN ZIJN mensen!!!!!!!                                                                                                            De Bijbel zegt dan ook dit over de mensen die wereldwijd SATAN (en VELE SATAN'S-NWO-FREAKS wereldwijd zijn zich hier ZELFS ER ZEER BEWUST van, dus o a dat hun NWO op de Toren van Babel lijkt, en dat het PRO-ABORTUS zijnde, dat dat gewoon MOORD is) representeren op aarde, en die dus door SATAN voor zijn karretje worden gespannen: Johannes 8:44 (HSV) 

Johannes 8:44 (HSV)

U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. 

Dus BEKEER je je NU ECHT terwijl je NU OP DIT MOMENT NOG SPRINGLEVEND BENT mensen!!!! Bovendien weet je NIET OP WELKE DAG, en op WELK TIJDSTIP, MINUUT, UUR en ETC, je ZAL DOODGAAN, en zal het dan dus TELAAT voor je zijn om je dan ALSNOG te BEKEREN, omdat je PLOTSELING ZOMAAR ONVERWACHTS bent DOODGEGAAN mensen!!!!
Lukas 13:3 (HSV) = 3 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. (DIT zegt Jezus ZELF NIET VOOR NIETS in deze Bijbelvers mensen!!! En dat OMKOMEN zal dan in de HEL=DE POEL VAN VUUR, zijn tijdens het LAATSTE OORDEEL=Openbaringen 20:11-15 (HSV), mensen!!!!

Notie: Genoeg mensen vragen zich dan ook af, en wat ik ook aan mijn Bekeerde zusje vroeg toen ik nog NIET Bekeert was, en komen met deze vraag: Maar wat gebeurt er dan met AL die miljarden mensen die vroeger, en nu, alreeds zijn doodgegaan en NOG NOOIT over Het Evangelie van Jezus Christus hebben gehoord, dus dat je je moet Bekeren, Lukas 13:3 (HSV), Wedergeboren worden Johannes 3:3 (HSV), en VERVULT MOET worden MET de Heilige-Geest, dus als een Ware-Bijbel-Gelovige-Christen dan, ALLEEN HIERDOOR (OMDAT Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. En niemand komt tot de Vader (dus God IN de Hemel) dan door Hem, Johannes 14:6 HSV) Voor Eeuwig in de Hemel komt, omdat je HIERDOOR dus Zalig bent geworden??!!!!!!!! Deze mensen zullen tijdens het LAATSTE OORDEEL, Openbaringen 20:11-15 (HSV), dan ook ALLEN VAN HEN OVEREENKOMSTIG HUN WERKEN WORDEN BEOORDEELD, en dus OOK omdat zij NOG NOOIT over het Evangelie van Jezus Christus hebben gehoord: HET LAATSTE OORDEEL Openbaringen 20:12-13 (HSV) 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken.

13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.                          Het zijn JUIST de mensen die WEL over het Evangelie van Jezus Christus gehoord hebben tijdens, en toen ze nog LEEFDEN op aarde, en die NU er nog steeds op LEVEN, en die DIT dus hebben AFGESLAGEN, door het o a NIET TE GELOVEN, NIET TE WILLEN ETC ETC, en zij dus HIERMEE en HIERDOOR God, en dus Jezus, BEWUST ERMEE VERWORPEN HEBBEN, die DAAROM dus ECHT VERSCHRIKKELIJK BANG MOETEN ZIJN om dus dan HIERDOOR, als een DUIDELIJKE ONBEKEERDE-ZONDAAR dan, tijdens HET LAATSTE-OORDEEL, dan dus VOOR EEUWIG IN DE HEL=DE POEL VAN VUUR, te WORDEN INGEWORPEN DAN DUS!!!!!!! Niet voor niets wordt dit dan ook GEPROFETEERT in Mattheus 24:14 (HSV) 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. (!!!!!)
Deze Bijbel-vers zegt het dan ook dat het Evangelie van het Koninkrijk, dus van Jezus Christus, in HEEL de wereld GEPREDIKT zal worden tot een GETUIGENIS VOOR ALLE VOLKEN, en DAN zal het EINDE, dus DE EINTIJD, wat NU IS(!!!!!!), komen!!!!!!! En tegenwoordig kun je dus OOK via INTERNET, dus via o a: YouTube, twitter, en Facebook, OOK WERELDWIJD HEEL VEEL mensen bereiken, dus OOK hiermee het Evangelie van Jezus Christus aan ALLEN van hen PREDIKEN, waardoor dus zowat, in ieder geval de MEERDERHEID der mensen op aarde, WELEENS IETS, en dus ZO GOED ALS WEL over het Evangelie van Jezus Christus GEHOORD MOET hebben!!!!!!!  

 De mensen zijn al vanaf het BEGIN van als God's Schepping op aarde zijnde, al SLECHT geweest, waardoor God via de ZONDVLOED de HELE mensheid toendertijd VERNIETIGD heeft! Behalve Noah, die Genade vond in de ogen van God, zijn vrouw, en zijn 3 zonen met hun 3 vrouwen, dus gezamelijk maar 8 mensen!! MAW: God VERNIETIGD dus SLECHTE-EVIL mensen, en oa Sodom & Gomorra is hier ook een voorbeeld en BEWIJS van!! Wat dus BETEKENT dat je je MOET BEKEREN van AL JE ZONDEN, ZONIET dan wordt JIJ DUS OOK VERNIETIGD IN DE HEL=DE POEL VAN VUUR, tijdens het LAATSTE OORDEEL, Openbaringen 20:11-15 (HSV), en wat o a OOK door Jezus GEPREDIKT wordt in Lukas 13:3 (HSV)!!! En in de tijd van Noah, dus al vanaf het begin der mensheid op aarde, in Genesis, geloofden de mensen TOEN AL NIET dat je je MOET BEKEREN, door oa Noah uit te lachen en etc, terwijl hij de Ark aan het bouwen was!! Dus ENKEL & ALLEEN maar door God's GENADE voor 8 mensen toendertijd op aarde, Noah en zijn familie, zijn wij het menselijk-ras van God, DOOR blijven te bestaan en DOOR te BLIJVEN LEVEN op aarde dus!!!                                                                                                                Genesis 6:8-9-10, en Genesis 7:13 (HSV) 

Genesis 6:8 (HSV)

Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE. 

 • Genesis 6:9 (HSV)

  Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God.

 • Genesis 6:10 (HSV)

  En Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafeth. 

  Genesis 7:13 (HSV)

  Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Cham en Jafeth, de zonen van Noach, en ook Noachs vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen met hen in de ark,BIJBELSE EINDTIJD CHRISTENEN ZIJN AAN HET KIJKEN HOE DE PROFETIES UIT HET BOEK OPENBARINGEN WORDEN VERVULT:                                                                                    Openbaringen 13:7 (HSV)= De 1WERELD-regering wordt NU op dit moment door SATAN'S-NWO-TOREN VAN BABEL-FREAKS-wereldwijd, via hun zogenaamde BUILD BACK BETTER, THE GREAT RESET, en AGENDA 2030, wereldwijd verwezelijkend, omdat het dus WERELDWIJD landen-naties MET ELKAAR VERBINDT!! HIERONDER zijn dus o a erbij INBEGREPEN: De zogenaamde CORONA-"PANDEMIE"=PLANDEMIE(!!!!!), LOCKDOWNS, AVONDKLOK, COVID19-"VACCINS" met BIJBEHORENDE BEWIJS ERVAN dat je ermee INGEENT bent de COVID19-paspoort, oftewel de GREEN-PASS, en het SPROOKJESKLIMAAT-akkoord en ETC!!                                                      Openbaringen 13:8 (HSV) = De 1WERELD-religie, OOK wel de CHRISLAM genoemdt, wordt NU op dit moment, door JEZUIET-POPIE-FRANCIS, die dus ZEKER WETEN een VALSE-PROFEET en bovendien OOK een SATAN'S-NWO-FREAK IS, wereldwijd verwezelijkend!! POPIE-FRANCIS is HIERVOOR zelfs RECENTELIJK nog SPECIAAL naar het voornamelijk overwegende MOSLIM-ISLAM-land Irak afgereisd om dit te bewerkstelligen!!                                                                Openbaringen 13:16-18 (HSV) = Het MERKTEKEN v h beest die de ANTICHRIST IS, waarmee als je het NIET ONTVANGT op je (RECHTER)-ARM of VOORHOOFD, je dan NIET KAN KOPEN EN VERKOPEN!! NU op dit moment zijn de COVID19-"VACCINS"-INENTINGEN NOG NIET VERPLICHT, maar ZODRA DIT WERELDWIJD VERPLICHT WORDT, en dus OOK MET BIJBEHORENDE COVID19-paspoort de GREEN-PASS/ETC als BEWIJS van je INENTING MET de COVID19-"VACCINS", en dus dat als je GEEN GREEN-PASS/ÉTC HEBT, je dan zelfs OOK NIET EENS MEER KAN KOPEN EN VERKOPEN, dat dus dan de HUIDIGE COVID19-"VACCINS" MET BIJBEHORENDE COVID19-paspoort de GREEN-PASS/ETC, het BEGINSTADIUM, en dus DE VOORLOPER v h MERKTEKEN v h beest de ANTICHRIST IS!!!!!                                                                                             Openbaringen 13:2, en Daniel 7:4-7 (HSV) = De ANTICHRIST ZELF waarover deze Bijbel-verzen gaan, die zich PAS gaat OPENBAREN tijdens de GROTE-VERDRUKKING, Mattheus 24:15 22 (HSV), en wel in de 3e TEMPEL in Jeruzalem al zittende daarin en ZICHZELF dan VOORDOEND alsof hij "God"is, dus dat "HIJZELF" "God" is, 2 Thessalonicenzen 2:4 (HSV)!!!! Aangezien dan Jezus Zijn Bruid (deze zijn ALLEN die BEHOREN tot God's=Jezus Zijn Kerk-Gemeente die Bekeert, WederGeboren, en Vervult zijn MET de Heilige-geest, en OOK allen hiervan die alreeds zijn overleden) dan op aarde WEG zullen zijn, en SAMEN met ons de Heilige-Geest, 2 Thessalonicenzen 2:7-8 (HSV), wat de Bijbel de OPNAME noemt, 1 Thessalonicenzen 4:15-18 (HSV), en DIT VOOR de GROTE VERDRUKKING PLAATSVIND, zal dus IEDEREEN die WERKELIJK BEHOREN tot Jezus Zijn Bruid, dus NIET kunnen weten wie deze ANTICHRIST zal zijn!!!! Maw: De MEERDERHEID die als ONBEKEERDE ZONDAARS op aarde dan ZEKER WETEN HIERDOOR de GROTE-VERDRUKKING dan zullen MEEMAKEN, als zij dan VOOR de GV NOG NIET zijn OVERLEDEN, zullen dan dus op aarde de ANTICHRIST MEEMAKEN, en dan dus kunnen ZIEN en of WETEN wie deze persoon IS!!!!!!!!                                                                          
 

Openbaringen 12:12d (HSV) = Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

1 Johannes 3:8 (HSV) Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.

 

Lukas 11:13 (HSV) 

13 Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?                                                       De vrucht van de Geest (waarmee de Heilige Geest wordt bedoelt). Galaten 5:22-23 (HSV):

22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

23 Daartegen richt de wet zich niet.  

 • Efeze 4:30 (HSV)

  En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

 

 • 1 Thessalonicenzen 5:19 (HSV)

  Blus de Geest niet uit. 

 • Lukas 12:10 (HSV)

  En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden.

En ATTENTIE & WAARSCHUWING mensen:  DE ENIGE ECHTE WARE JEZUS ENKEL & ALLEEN MAAR DIE DUS VAN DE BIJBEL, is NIET VOORTDUREND, dus ONOPHOUDELIJK en ZONDER EINDE, lief, aardig, en alles wat de mensen maar goed vinden , en ja en amen......, HELEMAAL NIET!!!!!! INTEGENDEELS ZELFS, wat dan ook wordt BESCHREVEN in MATTHEUS 23 (HSV)!!!!! Ik VERGELIJK dan OOK deze SATANISCHE-NWO-FREAKS&CO-LUITJES WERELDWIJD, EN DE POPIE, dus JEZUIET-POPIE-FRANCIS, met deze SCHRIFTGELEERDEN & FARIZEEERS waar Jezus dan OOK ZO TEKEER GING TEGEN HEN IN MATTHEUS 23 (HSV), MET DEZE WOORDEN VAN HEM mensen: 

HYPOCRIETEN HUICHELAARS ! GEKKEN ! BLINDE GIDSEN ! SLANGEN ! ADDERS ! KINDEREN VAN DE HEL ! : Mattheus 23 (HSV).                                                                                                                                            VANDAAG de dag zouden LAUWE-HALFSLACHTIGE-VALSE-NEP-CHRISTENEN Jezus een FARISEEER noemen en Hem NIET als vriend beschouwen voor Zijn OORDEELERIGE taal en HARDE TOON. 

 Jezus Christus VERWERPEN is JOUW ENIGE WEG NAAR DE HEMEL VERWERPEN!!!!!              Jezus zegt dan ook NIET VOOR NIETS DIT in Openbaringen 3:19 (HSV) 

19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.

ALS SATAN EN 1/3 VAN DE ENGELEN UIT DE HEMEL WERDEN GEWORPEN VANWEGE ZONDE, HOE KOM JE ERBIJ TE DENKEN DAT JIJ DE HEMEL ZULT BINNENKOMEN IN ZONDE?

TROTS KOMT VOOR DE ONDERGANG. BID VOOR ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN. Spreuken 22:4 (HSV) = Het loon van nederigheid - de vreze des HEEREN - is rijkdom, eer en leven. Jakobus 1:5 (HSV) = En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Openbaringen 12:9 (HSV) = En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Spreuken 16:18 = Trots komt voor de ondergang, en hoogmoed komt voor de val 

WAARSCHUWING MENSEN: GOD'S WOORD-DE BIJBEL IS DUS GEEN SPROOKJE!! HIER EEN VIDEO MET BEWIJZEN HOE GOD SODOM & GOMORRAH HEEFT VERNIETIGD, DUS DAT DIT ECHT GEBEURT IS EN DE BIJBEL, GOD'S-WOORD, DUS WAAR & DE WAARHEID IS!!! 

WAARSCHUWING MENSEN: GOD'S WOORD-DE BIJBEL IS DUS GEEN SPROOKJE!! HIER EEN VIDEO MET BEWIJZEN VAN SODOM & GOMORRAH, HET OVERSTEKEN VD RODE ZEE DOOR MOZES EN DE ISRAELIETEN, DE SINAI-BERG, NOAH'S ARK GEVONDEN, EN HET BLOED VAN JEZUS CHRISTUS!! DUS DE BIJBEL, GOD'S-WOORD, IS DUS WAAR EN DE WAARHEID!!!

 

 • Openbaring 12:9 (HSV)

  En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

 

De draak=satan-de duivel, is al VOORDAT Jezus=het Kind, geboren werd, als een bliksem op aarde neergevallen, om te proberen het Kind=Jezus, bijvoorbeeld via Herodes te doden = Openbaringen 12:3-4 (HSV). Lees het hele hoofdstuk Openbaringen 12 (HSV), en Lucas 10:17-19 (HSV), wat hiermee te maken heeft, als Jezus tegen Zijn Discipelen zegt dat hij de Satan als een bliksem uit de hemel zag vallen.

KIJK & LUISTER naar deze video (ook te vertalen oa in het Nederlands via de knop rechtsonder de video!) van pastoor Jack Hibbs (oa bevriend en broeders met Messiaanse-Jood Bijbel-leraar Amir Tsarfati uit Israel, pastoor Barry Stagner, en zuster Jan Markell allen uit Amerika) wat gaat over zogenaamde UFO'S en aliens dus buitenaardse-wezens!! Deze zijn dus GEVALLEN-engelen en DEMONEN, dus komen van en DOOR satan die ZELF een GEVALLEN engel is!! Als een WARE-Christen zijnde MOET je dus, ZEKER als het over deze onderwerpen gaat, de Bijbel HEEL GOED kennen, zodat als de mensen je erop AANVALLEN dat zij WEL in UFO'S en aliens geloven maar (HELEMAAL) NIET in God, je hen kunt PAREREN MET God's Woord dat het dus GEVALLEN-engelen en demonen zijn en dus van en door satan, en deze video HELPT jou hierbij!! Ik raad je dan dus STERK aan naar deze video te kijken omdat de ONGELOVIGE&CO-luitjes het UFO'S en aliens verhaal gaan mis/gebruiken dat wanneer de WARE-Christenen zomaar in een OOGWENK WEG zijn op aarde door de Opname door Jezus van Zijn kerk-gemeente=Bruid=oa 1 Thessalonicenzen 4:16-18 (HSV), wij dan ZOGENAAMD door deze UFO'S en aliens "MEEGENOMEN" zijn naar een 1 of andere planeet dus!!!! Jezus BEGINT namelijk NIET VOOR NIETS, als de discipelen Hem vragen wat de TEKENEN vd Eindtijd(=NU!!!) zijn, MET DIT tegen hun te zeggen in Mattheus 24:4 (HSV) En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.(!!!!!)                                  Kijk ook op YouTube verder naar de andere delen, oa deel 2 en 3, van deze DAZE Bijbel-studies videos van pastoor Jack Hibbs uit Amerika! Dit zodat hiermee je Bijbel-verzen-kennis (onderbouwingen) mbt deze onderwerpen, UFO's en buitenaardse wezens, nog uitgebreider wordt!            

Nog VRAGEN of er "WERKELIJK" UFO'S & aliens bestaan, omdat meerdere WARE-Christenen wereldwijd dit op hun EIGEN Bijbelse-manier ONDERBOUWEN en dus interpreteren? KIJK & LUISTER dan naar deze video van deze Ware-Christenen profetiewaakers uit Amerika, 21 jun 2023: Gary en Mondo bespreken de realiteit van UFO's. Bekijk hier de volledige podcast • UFOS, de scheiding van kerk en st ... Zij hebben een lange geschiedenis van het werken om de waarheid van de Bijbelprofetie te brengen aan een publiek van christelijke gelovigen die misschien geen lokale toegang hebben tot degelijk profetisch onderwijs, gebaseerd op de geïnspireerde geschriften van de apostelen en de traditionele doctrine met betrekking tot de opname van de kerk. Hoewel zij niet geloven in het opstellen van datums, is het duidelijk dat de opname van de kerk op handen is, misschien veel dichterbij dan we denken.

TEKENEN VD KOMENDE ANTICHRIST, 2 Thessalonicenzen 2:1-12 (HSV), door pastoor Jack Hibbs uit Amerika. 17 apr 2023 Pastor Jack deelt een bijzondere Bijbel-lering over de dagen waarin we leven en wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. Laat angst en verwarring u niet lastig vallen. Laten we samen naar Zijn woord kijken, zodat we hoop, kennis en verwachting kunnen hebben van de nabije wederkomst van Christus. Abonneer je op zijn kanaal op YouTube.

Je kunt videos oa in het engels, ook vertalen oa in het nederlands. Gebruik hiervoor de knoppen rechtsonder de video klik erop en volg de aanwijzingen.
Real Life with Jack Hibbs . Jack Hibbs is een pastoor uit Amerika die ook goed bevriend is met oa Amir Tsarfati Jan Markell's Olive Tree Ministries . De afgelopen dagen is Israël een verdelende factor binnen de kerk geworden en wat iemand over dit onderwerp gelooft, doet er echt toe. De Bijbel leert dat Jezus opnieuw zal terugkeren, en specifiek naar Jeruzalem, in het land Israël, en dat de Joden een geestelijke blindheid over zich hebben gekregen die in de laatste dagen zal worden opgeheven. Luister waarom het belangrijk is om te weten wat Romeinen 11 ons leert over de Joden en wat het betekent voor de heidenen om "geënt" te worden. In recent days, Israel has become a dividing factor within the church and what someone believes on this topic truly matters. The Bible teaches that Jesus will be returning again and specifically to Jerusalem in the land of Israel and that the Jews have had a spiritual blindness placed upon them that will be lifted in the last days. Hear why it's important to know what Romans 11 teaches us about the Jews and what it means for the Gentiles to be "grafted in".

GE-ENT OP #ISRAEL!!! #Numeri 15:16-16 (HSV) 15 Voor u, gemeente, en voor de vreemdeling die bij u verblijft, geldt één verordening, een eeuwige verordening, al uw generaties door: net zoals u, zo moet ook de vreemdeling voor het aangezicht van de HEERE zijn. 16 Eén wet en één bepaling geldt voor u en voor de vreemdeling die bij u verblijft.

Enkel & Alleen De Enige Echte Ware Jezus v d Bijbel.
Jezus komt gauw omdat we nu in Laatste Uren v d Eindtijd zijn!